Sökning: "repatriering"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet repatriering.

 1. 1. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 2. 2. Bevara eller begrava? : Mänskliga kvarlevor i svenska anatomiska samlingar och deras framtid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tova Äng; [2018]
  Nyckelord :museologi; museer; mänskliga kvarlevor; repatriering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ladies and Gentlemen prepare for landing : En studie om företags, expatriaters och repatriaters förväntningar på repatriering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Ahlbin; Emelie Engvall; [2018]
  Nyckelord :Förväntningar; repatriat; repatriering; hemkomst; utlandsuppdrag; expatriat;

  Sammanfattning : Multinationella bolag skickar anställda på utlandsuppdrag för att kunna upprätthålla konkurrenskraft på den globala marknaden och få internationell erfarenhet. Expatriering är ett väl utforskat område som företag lägger ned mycket tid på att förbereda. LÄS MER

 4. 4. Ser man skelett eller ser man människor? : En studie kring repatriering och återbegravning av mänskliga kvarlevor.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Natalie Göktas; [2018]
  Nyckelord :Repatriering; återbegravning; etik; kvarlevor; kulturarv;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine the issue on how ancient human remains are or should be handled and dealt with from an ethical and archaeological perspective. This management has previously been based on what we today call racial biology, which shows how these issues have been neglected and assumed less worthy when it comes to how to treat indigenous people. LÄS MER

 5. 5. Effektiv repatriering : Outnyttjad eller överflödig resurs?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Alnebo; Sara Von Sydow; [2017]
  Nyckelord :repatriering; expatriering; utlandsuppdrag; effektiv repatriering;

  Sammanfattning : Internationella forskare har genom åren försökt få praktiker att inse hur mycket som finns att vinna på en tydlig och effektiv repatrieringsprocess, men få företag världen över verkar ha tagit fasta på råden och problemet med repatriater som inte känner sig uppskattade eller inte får tillräckligt stöd och slutar i bolagen är fortfarande aktuellt. Att undersöka om och hur de verktyg som tagits fram för att effektivisera repatrieringen används i multinationella bolag ger en djupare förståelse för repatrieringsprocessen och hur den nyttjas. LÄS MER