Sökning: "post-kolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet post-kolonialism.

 1. 1. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 2. 2. Den goda lagstiftningen: en kritisk diskursanalys av proposition 1971:51 ny rennäringslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Koppe Flodin; [2017]
  Nyckelord :Post-kolonialism; Rennäringslag; Kritisk diskursanalys; Sápmi; Ursprungsfolk; Post-colonialism; Reindeer herding; Critical discourse analysis; Sami; Indigenous people; Social Sciences;

  Sammanfattning : The exploitation of Sápmi, Sami land, began about 400 years ago. With a post-colonial approach, I, in this essay analyse the discourses behind the law that regulates reindeer herding. LÄS MER

 3. 3. Regionaliseringar av Afrika inom regionalgeografin : Exempel från regionalgeografiska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Lars Åhrberg; [2017]
  Nyckelord :Regionaliseringar; Regioner; Afrika; Post-kolonialism; Karta; Islamofobi;

  Sammanfattning : Early in the bachelor’s degree program in Geography, the students learn that maps should be seen as a subjective visualization of the world, rather than the actual world itself. Although this is essential forfurther analysis, especially in Geography, cartographers often commit the crime of not arguing for their choice of what is being showed; what colours are being used; what objects represents reality and why they have characterized and regionalized the areas as they have. LÄS MER

 4. 4. Blod som toppar. En analys av vinnarbilder i World Press Photo och Årets Bild 1996-2016.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emil Wesolowski; Hilda Arneback; [2017]
  Nyckelord :bildjournalistik; professionalism; post-kolonialism; Årets Bild; World Press Photo; fototävlingar; vinnarbild; nyhetsbild;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie var att undersöka vad som i bildjournalistiska tävlingssammanhang anses vara eftersträvansvärt och därigenom blottlägga normer och ideal inom den bildjournalistiska professionen. Vi har tittat på tävlingar som en i en rad av normgivande mekanismer och de ideal som speglas i denna form. LÄS MER

 5. 5. Sublima ristningar : Sökandet efter bronsåldersideologi i hällristningsområden kring Enköping, Norrköping och Skåne

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Caroline Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Rock art; Bronze age; Ideology; Post-colonialism; Scandinavia; Enköping; Norrköping; Scania; Hällristningar; Bronsålder; Ideologi; Post-kolonialism; Skandinavien; Enköping; Norrköping; Skåne;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to revaluate Bronze Age society using rock art as an archaeological material. It has also sought to question certain prevailing interpretative trends within the research of rock art; ascribing it as ritual practices, expression of a social elite and the adoption of symbols from cultures along the Mediterranean Sea. LÄS MER