Sökning: "Sametinget"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Sametinget.

 1. 1. Svensk samepolitik - "Liknar en konstruktion från Stalintiden" : En kvalitativ intervjustudie med politiker från fem partier i Sametinget om deras uppfattningar och mål gällande ett samiskt självbestämmande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Isabella Macri; Tess Wagén; [2020]
  Nyckelord :Icke-dominans; Liberalism; Post-kolonialism; Samer; Sametinget; Självbestämmande; Urfolk;

  Sammanfattning : Samers historia är präglad av kolonisation, rasism och marginalisering. Sverige erkände samer som ett urfolk år 1977 och antog urfolksdeklarationen år 2007 som finns till för att skydda urfolk och deras rättigheter. Däremot har Sverige inte ratificerat ILO konventionen nr. 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. LÄS MER

 2. 2. Så länge någon kan minnas : Historiebruk i samisk identitetsbildning 1969-2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sandra Björklund; [2019]
  Nyckelord :Samer; Samefolket; historiebruk; samisk historia; Gaaltije; Sametinget; historiekultur; hermeneutisk metod; Samiskt informationscentrum;

  Sammanfattning : This paper deals with how different operators use Sami history, what kind of use of history they apply. The material I have analysed are lesson plans from Samiskt informationscentrum, The Sami – an Indigenous People in Sweden by Sametinget and the government, brochures by Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum and the journal Samefolket the years 1969-2018. LÄS MER

 3. 3. Samernas renskötsel och kulturella identitet efter 2018 års skogsbränder : Konflikt eller samexistens med det svenska samhället?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Agneta Christina Lård; [2019]
  Nyckelord :samer; renar; sedvanemarker; livssyn; natursyn; relation till naturen; ursprungsbefolkning; rättigheter; identitet; skogsbränder; renbetesmarker;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur samernas natursyn och kulturella identitet har påverkats av 2018 års skogsbränder och kriser i förhållande till övriga samhället. I syftet ingår att undersöka hur renskötande samer påverkats av 2018 års skogsbränder samt vilken ersättning renskötare erhåller från svenska storsamhället. LÄS MER

 4. 4. Sametinget och FN-rapporten : En deskriptiv och komparativ studier av diskurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Hedman; [2019]
  Nyckelord :FN-rapport; Sametinget; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en deskriptiv, komparativ studie av de diskurser som aktualiseras i en FN-rapport och på Sametingets hemsida. Syftet är att tematiskt undersöka diskurserna men även att utröna hur agens beskrivs. LÄS MER

 5. 5. ”Sametinget – ett nytt fall för etablerade teorier om politiskt förtroende” En statistisk studie om samernas politiska förtroende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michaela Wikdahl; [2018-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det svenska Sametinget är en unik politisk institution med dubbla roller som både myndighet under regeringen och som ett folkvalt parlament som inrättades åren 1992–1993 efter beslut av riksdagen. Dessa dubbla roller har sedermera skapat begränsningar i vad tinget kan förmår att uträtta, samtidigt som det skapas både interna konflikter inom tinget och externa konflikter med staten. LÄS MER