Sökning: "Sametinget"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Sametinget.

 1. 1. Lär vi oss av historien? En kvalitativ studie som undersöker två perspektiv av hållbar utveckling i relation till gruvbrytning i Kiruna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hanna Thomsen; [2023-10-26]
  Nyckelord :sustainable development; agenda 2030; indigenous; sami; mining; postcolonial theory; justice; global studies; development studies;

  Sammanfattning : To meet the contemporary demands of sustainable development, enterprises aim to undergo a green transition in order to handle the threats of climate change. Through the lens of postcolonial theories questioning the knowledge apprised from western societies, a new light can be shed on alternative approaches to global conventions such as Agenda 2030. LÄS MER

 2. 2. Läromedelsanalys i samhällskunskap åk 4-6 : En innehållsanalys av de nationella minoriteternas framställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Ahlgren Peters; Anton Andersson; [2023]
  Nyckelord :Aktörskap; läromedel; läroplan; nationella minoriteter; samhällskunskapsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studies problem är tudelat. Tillgången på läromedel varierar runt om i landet samtidigt som läroboken har en stark ställning bland lärare. LÄS MER

 3. 3. Mining for Whose Future? The Recycling of Narratives for Continuous Extraction : A discursive study of the Gállok mine

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Julia Engström; [2023]
  Nyckelord :Environmental Justice; Sámi rights; Gállok; Critical Discourse Analysis; Green growth; Green transition; Mining;

  Sammanfattning : The Exploitation of land for economic growth has been an ongoing issue for locals’ rights to land, especially indigenous people. In Sweden, EU’s largest producer of Iron ore, the conflict between the State, indigenous Sámi, and mining industries have caused many controversies over the years, where mining projects repeatedly infringe upon land inhabited by Sámi. LÄS MER

 4. 4. Speaking is Silver, Silence is Gold - A decolonial study examining Swedish exceptionalism and colonialism and the struggle of the Sámi people in Swedish elementary school textbooks from 1930-2013.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Lovisa Warpman; [2022]
  Nyckelord :Sámi; Sweden; Silence; Exceptionalism; Decolonial theory; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The narrative regarding Sweden and the self-understanding often excludes its colonial past and instead presents a “moral superpower”, deeply connected to the welfare state. While the nation has described itself as exceptional, the Sámi people have struggled for rights, acknowledgement and visibility over a long period of time. LÄS MER

 5. 5. Svensk samepolitik - "Liknar en konstruktion från Stalintiden" : En kvalitativ intervjustudie med politiker från fem partier i Sametinget om deras uppfattningar och mål gällande ett samiskt självbestämmande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Isabella Macri; Tess Wagén; [2020]
  Nyckelord :Icke-dominans; Liberalism; Post-kolonialism; Samer; Sametinget; Självbestämmande; Urfolk;

  Sammanfattning : Samers historia är präglad av kolonisation, rasism och marginalisering. Sverige erkände samer som ett urfolk år 1977 och antog urfolksdeklarationen år 2007 som finns till för att skydda urfolk och deras rättigheter. Däremot har Sverige inte ratificerat ILO konventionen nr. 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. LÄS MER