Sökning: "justice"

Visar resultat 1 - 5 av 1900 uppsatser innehållade ordet justice.

 1. 1. Rättvisans roll i sanningskommissioner : En kvalitativ fallstudie om hur rättvisa utövades av sannings- och försoningskommissionen i Kanada

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Malin Lundin; [2021]
  Nyckelord :Kanada; sanningskommission; övergångsrättvisa; retributiv och restorativ rättvisa;

  Sammanfattning : In this text the Canadian truth and reconciliation commission is examined based on its relation to restorative and retributive justice. These forms of justice are part of a larger theoretical base, namely that of transitional justice. LÄS MER

 2. 2. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 3. 3. LOCALIZING TRANSITIONAL JUSTICE IN POST ARAB SPRING COUNTRIES A study on the effect of using local language and implementing bodies on the public acceptance of transitional justice in the Middle East

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Iman Abu Zueiter; [2020-11-13]
  Nyckelord :Transitional Justice; Transformative Justice; Post Arab Spring Countries; Middle East; Libya; Yemen; Jordan; Islam; Local Language; Rijal Al-Islah; Legitimacy; the United Nations;

  Sammanfattning : The failure of transitional justice (TJ) processes in most post-Arab Spring countries has called TJ theory into question. Most literature addressing this failure is based, primarily, on arguments of anti-Westernism and the “external” nature of TJ measures. LÄS MER

 4. 4. SOCIAL FAIRNESS, INCLUSION & SUCCESSFULNESS IN EU COAL TRANSITION PROCESSES

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Konstantina Togaridou; [2020-09-28]
  Nyckelord :social fairness; distribution; inclusion; stakeholders; energy justice;

  Sammanfattning : Recent studies have shown that there are a number of flaws in current coal transition policies when viewed through a justice lens. The aim of the current research is to present how the social dimensions are integrated into the EU energy policy coal phasing out in the light of the theoretical framework of energy justice and its three pillars: distributional, procedural and recognition justice. LÄS MER

 5. 5. Skälig ersättning - Rätten till ersättning för rättegångskostnader i skatte- och straffprocessen i teori och praktik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tova Andersson; [2020-09-14]
  Nyckelord :Skälig ersättning; Rättegångskostnader; Access to justice; Skatteprocess; Straffprocess;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar rätten till ersättning för rättegångskostnader i skatte- och straffprocessen i teori och praktik. Detta görs genom en studie av gällande rätt i sedvanlig respektive faktisk mening, huvudsakligen genom en undersökning av empiriskt material bestående av underrättsavgöranden i de två måltyperna under tidsperioderna sedan de senaste vägledande prejudikaten från HFD respektive HD. LÄS MER