Sökning: "omorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade ordet omorganisation.

 1. 1. FÖRMEDLING OCH KOMMUNICERING AV EN OMORGANISATION - En kvalitativ studie om hur medarbetare i Sverige upplevde en omorganisation i ett globalt företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alice Tennmark; [2020-08-26]
  Nyckelord :Inflytande; Kommunikation; Organisationsförändring; Omorganisation; Planerad förändring;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ studie, studera hur en omorganisation i ett globalt företag har förmedlats och kommunicerats till medarbetare i Sverige samt att studera hur chefer och anställda ställde sig till förändringen.Teori:Tidigare forskning om nationella kulturer, kommunikation och reaktioner vid förändringar presenteras. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsövergång – vad händer med anställningsvillkoren och anställningsskyddet? - En kandidatuppsats med fokus på att belysa de brister som finns med ettårsregeln och uppsägningsförbudet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ida Skagne; Julia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Verksamhetsövergång; överlåtelsedirektivet; ettårsregeln; uppsägningsförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In case of a transfer of business, the Council directive 2001/23/EC, aims to protect workers' employment protection and terms and conditions of the employment. A transfer of business means that a business is transferred, and that the business retains its economic unit and identity. LÄS MER

 3. 3. Polisreformen ur lokalpolisers perspektiv : En kvalitativ studie om polisreformens innebörd för lokalpoliser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Ellinor Velander; Narin Rasol; [2020]
  Nyckelord :the police reform; local police officers; the reorganization; Police Authority; polisreformen; lokalpoliser; omorganisationen; Polismyndigheten;

  Sammanfattning : The aim behind this work was to investigate whether the Police Authority's reorganization in 2015 had any impact on local policing. In order to get an answer to this, 8 local police officers were interviewed in different regions around the country. LÄS MER

 4. 4. Förändring - en del av vardagen. En kvalitativ undersökning om socialsekreterarnas förväntningar på Arbetsförmedlingens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anel Maslesa; Oscar Johnson; [2020]
  Nyckelord :tillit; osäkerhet; kommunkation; ledarskap; omorganisation; socialtjänst; arbetsförmedlingen trust; insecurity; communication; leadership; organizational change; social service; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has its basis in the relation between social services and the public employment services. Financial assistance functions as the welfares utmost safety net and is supposed to work as a complement to the general system, which the society provides. LÄS MER

 5. 5. Entropi i omorganisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Kjörling; [2020]
  Nyckelord :Entropy; Information; Reorganization; Entropi; Information; Omorganisation;

  Sammanfattning : In this study, entropy in reorganisation is investigated due to the individual co-workers being an ever more important component of his or her contemporary organisation, where change and reorganisation is undertaken continuously. Earlier research regarding entropy in reorganisation have mainly been done from a financial perspective; diversification. LÄS MER