Sökning: "Exclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 2060 uppsatser innehållade ordet Exclusion.

 1. 1. Från missförstådd flicka till kvinna med ADHD : En kvalitativ studie av kvinnors identitetsskapande och självförståelse i relation till att diagnostiseras med ADHD i vuxen ålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Andersson Ottilia; Hansson Maja; [2023]
  Nyckelord :Identitet; Identitetsskapande; Genus; Normer; Stigma; Kvinnor; ADHD;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the creation of identity of women who were diagnosed with ADHD in adulthood. This is done through research questions making visible different social norms and strategies affecting the women’s identity and self-understanding. LÄS MER

 2. 2. Ett fat serverat med kakor, prediktioner och anpassad kommunikation : En kvalitativ intervjustudie med generation X om övervakningskapitalism och individanpassad marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Matilda Lundgren; Sofia Wetterholm; [2023]
  Nyckelord :Qualitative interview study; content analysis; focus group; communication; individualized marketing communication; surveillance capitalism; generation X.; Kvalitativ intervjustudie; kvalitativ innehållsanalys; fokusgrupp; kommunikation; individanpassad marknadskommunikation; övervakningskapitalism; generation X.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur tre fokusgrupper från generation X uppfattar, tänker och talar om fenomenet övervakningskapitalism och individanpassad marknadskommunikation. Idag exponeras olika former av marknadskommunikation för individer genom att användare efterlämnar sina personliga preferenser online. LÄS MER

 3. 3. Dagens elever kan bli morgondagens gärningsmän : En studie om skolans roll i förebyggandet av ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lovisa Hermansson; Ellen Henriksson; [2023]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; social control; social ties; preventive social work; school; middle school; principals; cooperation;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is a topic that has been up for political debate during the election year in Sweden. As people tend to commit crimes at younger ages, we have concidered the schools’ role being a central part of the preventive work against juvenile delinquency. This since young people spend a large part of their time in school. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rasmus Willart; [2023]
  Nyckelord :Tillgänglighet; användbarhet; framkomlighet; allmänna platser; utemiljöer; funktionsnedsättning; synnedsättning; ögonsjukdomar;

  Sammanfattning : Synen har en avgörande roll för hur allmänna platser upplevs och används. Synnedsättningar kan begränsa personers möjligheter att orientera sig självständigt. LÄS MER

 5. 5. “Vi är folket som trär smultron på strån” : En komparativ multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas användning av exkludering i valfilmer inför valåren 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Richter; Sofia Otterlin; [2023]
  Nyckelord :MCDA; Swedish Democrats; election film; right-wing populism; othering; scapegoating; MCDA; Sveridemokraterna; valfilm; högerpopulism; andrafiering; syndabock;

  Sammanfattning : “Vi är folket som trär smultron på strån” är en komparativ studie av författarna Sofia Otterlin och Hanna Richter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverigedemokraterna konstruerar en exkluderande politik i sina kampanjfilmer inför valet år 2018 och år 2022 samt att undersöka om det har skett en diskursiv förändring. LÄS MER