Sökning: "Jenny Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Jenny Gustafsson.

 1. 1. Hållbar fiskproduktion - En studie av hållbara investeringar i akvaponik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joela Borgryd-Stoltz; Jenny Gustafsson; [2019-08-16]
  Nyckelord :Akvaponik; tempererat klimat; hållbara investeringar; förutsättningar;

  Sammanfattning : Inledning: Världen är i behov av nya tillvägagångssätt för att säkerhetsställa att människor även i framtiden har tillgång till fisk. Som ett alternativ till traditionellt fiske finns fiskodlingar och bland dessa metoder ligger akvaponik i framkant. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar den beskrivande kvaliteten på upplysningar av rättstvister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Gustafsson; Emma Hammo; [2019-02-26]
  Nyckelord :Upplysningskvalitet; IAS 37; Rättstvister; Textanalys;

  Sammanfattning : Ett företags upplysningar utgör en stor del av beslutsfattande i olika sammanhang.Under standarden IAS 37 faller rättstvister in vilka kan förknippas med stor osäkerhet ochmycket bedömningar. Studier visar att informationen om rättstvister tenderar att varabristfälliga. LÄS MER

 3. 3. Att mista en familjemedlem i suicid : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fanny Lindahl; Jenny Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskan främjar egenvårdsförmågan för att förebygga diabetiska fotsår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alyaa Alfalahi; Jenny Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Diabetiska fotsår; Egenvård; Egenvårdsförmåga; Hälsofrämjande omvårdnad; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes är en folksjukdom som ökar i befolkningen, och sjukdomen kan leda till fotsår vilket är en komplikation som kan medföra problem för både personen med diabetes och för omgivningen. Egenvård är effektivt i förebyggandet av fotsår, och det är viktigt att sjukvårdens fokus ligger mer på förebyggandet av sår än på behandling av redan uppkomna sår. LÄS MER

 5. 5. Smärtlindrande metoder vid nålrelaterade procedurer på barn –en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jenny Abrahamsson; Madelene Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER