Sökning: "sexual orientation"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden sexual orientation.

 1. 1. Hjältar, offer eller helt vanligt folk? - En studie om hur svensk public service-media förhåller sig till funktionsnormen utifrån uppdraget att spegla hela Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabelle Ulfsdotter; [2021-03-04]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; funktionsnorm; ableism; public service; tillgänglighet; inkludering; disability; public service; accessibility; ableism; inclusion;

  Sammanfattning : Aim of thesis: Many studies, including Ljuslinder (2002), have revealed that disabled peopleare seriously underrepresented in media. The aim of this study is to examine what strategiesSwedish public service-media use to include disabled people in their reporting. Nine peoplewith disabilities also share their experiences and views of representation. LÄS MER

 2. 2. A Feasibility Study of a CBT-group Treatment for Hypersexual Disorder in Women

  Master-uppsats, Malmö universitet/Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS)

  Författare :Theodor Mejias Nihlén; [2021]
  Nyckelord :Hypersexual disorder; Sex Addiction; Compulsive Sexual Behavior Disorder; Cognitive behavioral therapy; CBT; Group therapy; Treatment for women;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate the feasibility of a treatment for hypersexual disorder (HD) by calculating and reporting the results with pre-collected data from a research project at ANOVA/Karolinska Universitetssjukhuset. The treatment was a cognitive behavioral group therapy (CBGT) developed for HD administered in a 7-session group setting with a sample of HD-diagnosed women (n = 16). LÄS MER

 3. 3. En (tro)värdig skyddsgrund? Om migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar i asylmål med sexuell läggning som skyddsgrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanne Östergren; [2021]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; flyktingrätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt svensk rätt har den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin faktiska eller tillskrivna sexuella läggning rätt att erhålla flyktingstatus. Många asylsökanden har svårt för att ta fram tillräckligt med skriftligt underlag för att asyl ska kunna beviljas. LÄS MER

 4. 4. Begreppet som säger allt och ibland inget alls - Hur socialsekreterare förstår och bedömer sexuellt riskfyllt beteende hos placerade flickor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Deman Hassan Elmi; [2021]
  Nyckelord :sexually risky behaviour; social workers; notions of girls’ sexuality; girls placed outside the home.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden social services has the overall responsibility for its youth within their municipality. Moreover, social workers have a responsibility to conduct an inquiry if there are suspicions of a youth getting harmed or harming oneself. LÄS MER

 5. 5. Förbud mot diskriminering i arbetslivet - Aktiva åtgärder och förbud mot diskriminering i samband med sexuell läggning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Käck; [2021]
  Nyckelord :Diskriminering; Diskrimineringslag 2008:567 ; Sexuell läggning; Aktiva åtgärder; Arbetsmiljö; Arbetslivet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It is forbidden for an employer to expose an employee, jobseeker, etc. to discrimination or retaliation in connection with the person's sexual orientation. This is reflected in both EU law and national law. Sexual orientation is defined in the Discrimination Act as "homosexual, bisexual or heterosexual orientation". LÄS MER