Sökning: "Regeringsformen"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet Regeringsformen.

 1. 1. Regeringens bestämmelser om vaccinationsbevis - En juridisk analys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Berntsson; [2022-02-04]
  Nyckelord :Vaccinationsbevis; Smittskyddsåtgärd; Patientlagen; Covid-19-lagen; Begränsningsförordningen; Regeringsformen; Europakonventionen; EU-stadgan; Påtvingat kroppsligt ingrepp; Samtycke; Frivilligt samtycke;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet berör frågan om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Författaren undersöker hur regeringens bestämmelser om krav på vaccinationsbevis för att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förhåller sig till bland annat enskilda medborgares grundläggande fri- och rättigheter som följer av gällande rätt. LÄS MER

 2. 2. Naturdirektivens betydelse för det svenska artskyddet och skogsbruket

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mathea Andorsen; [2022]
  Nyckelord :Juridik; miljörätt; artskydd; skogsbruk;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras och utreds artskydd i skogen och ersättningsrätt vid förlorad rådighet av skogsmark på grund av artskydd. Utredningen görs med kritisk rättsdogmatisk metod vilket innebär att utöver de primära rättskällorna används även andra väl utvalda källor som artiklar och myndighetsutlåtanden i syfte att bereda ett större perspektiv och sakligt grundade argument och slutsatser. LÄS MER

 3. 3. Riksdagens normgivningsmakt och den konstitutionella innebörden av divergerande domstolsskapad rätt – En analys med utgångspunkt i ventilerna för straffvärdesnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erika Redelius; [2022]
  Nyckelord :rättsvetenskap; konstitutionell rätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When determining sanctions in Swedish criminal law, the courts assume penal value as the starting point. The most common factors used to reduce penal value is expressed through legislation, however the courts also hold the capacity to consider other elements of the case that they consider to be significant. LÄS MER

 4. 4. Det allmännas ansvar vid överträdelser av 1 kap. regeringsformen : Ett offentligrättsligt perspektiv på grundlagsöverträdelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philip Tåhlin; [2022]
  Nyckelord :statsrätt; konstitutionell rätt; grundlag; regeringsformen; RF; 1 kap. RF; grundlagsskadestånd; grundlagsöverträdelser; Europakonventionen; EKMR; utkrävbarhet;

  Sammanfattning : Public liability regarding violations of the European Convention on HumanRights (ECHR) in Sweden is a given fact; member states, including Sweden, responsiblefor such violations are liable to compensate the individuals whoserights have been violated. Since 2014, a right to compensation for certain stateviolations of the second chapter – the human rights chapter – in the Instrumentof Government (1974:152), one of Sweden’s constitutional laws, has been establishedin case law. LÄS MER

 5. 5. Otillåtna bisysslor - En rättsvetenskaplig analys om bisysslors tillåtenhet inom den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Miriam Jensen; Moa Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Förtroendeskadlig bisyssla; konkurrerande bisyssla; arbetshindrande bisyssla; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to maintain the public’s trust, the Instrument of Government dictates that all public employees must act objectively and impartial. To ensure compliance with this regulation, the Public Employment Act has incorporated legislation on incidental employment. LÄS MER