Sökning: "Mediadistribution"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Mediadistribution.

  1. 1. Mediers påverkan på budskapet : En fallstudie av Kvinnobyråns kommunikation och mediala distribution

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Anna-Evelina Dahlström; Linnea Ljung; [2021]
    Nyckelord :Organisationalcommunication; Socialmedia; Mediadistribution; Non-Profit-Organisations;

    Sammanfattning : This thesis, The Influence of Media on the Message: A Case Study of Kvinnobyrån’s Communication and Media Distribution, is written by Anna-Evelina Dahlström and Linnea Ljung. To gain insight into Kvinnobyrån’s current situation, and add to the understanding of the problem with the ethical aspects of communication for NPOs. LÄS MER