Sökning: "Statsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet Statsrätt.

 1. 1. Återkallande av medborgarskap - En jämförande studie av Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Magnusson Folkesson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; statsrätt; medborgarskap; återkallande av medborgarskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This comparative essay examines the similarities and differences between the Swedish and the Danish citizenships laws, and how the Danish citizenship revoke system would fit into Swedish legislation, considering the historical development of the citizenship in both countries. The Swedish regulation of citizenship is historically characterized by liberalization, while the Danish is characterized by restrictiveness. LÄS MER

 2. 2. "Lagrådet har en annan uppfattning än regeringen" - En kritisk analys av Lagrådets granskningsverksamhet med utgångspunkt i 8 kap 22 § RF

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Sidén; [2019]
  Nyckelord :statsrätt; lagrådet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under senare år har Lagrådets kritik uppmärksammats alltmer och de senaste granskningarna indikerar att det har skett en ökning av kritik mellan åren 2017–2018. Inom ramen för den här uppsatsen görs en analys av Lagrådets kritik mellan åren 2010–2018. LÄS MER

 3. 3. Polisens användning av skjutvapen - om förenligheten mellan den rättsliga och praktiska tillämpningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Lindblad Hetlesaether; [2019]
  Nyckelord :Statsrätt; Polisen; Skjutvapen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to present the current regulation concerning the Swedish police’s use of firearms and thenceforth investigate whether the regulation is satisfactory or if changes are required. The legal right to use violence is stated in 10 § in the police-code, and the right to use firearms is stated in the firearm proclamation and the national police board’s regulation FAP 104-2. LÄS MER

 4. 4. Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; folkrätt; public international law; statsrätt; straffrätt; criminal law; mänskliga rättigheter; offentlig rätt; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. LÄS MER

 5. 5. Tvingande rapportering och informationsutbyte som verktyg mot aggressiv skatteplanering - Att hjälpa eller stjälpa legitimiteten i skattesystemet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; förvaltningsrätt; allmän rättslära; EU-rätt; finansrätt; statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 25 maj 2018 antogs direktiv (EU) 2018/882 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (DAC 6). Direktivet är en del av EU:s administrativa samarbete på beskattningsområdet och är till stora delar inspirerat av OECD:s arbete mot skatteplanering, aggressiv skatteplanering och skatteflykt. LÄS MER