Sökning: "rättspsykiatrisk slutenvård"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden rättspsykiatrisk slutenvård.

 1. 1. “DET ÄR SÅ STRUKTURELLT ATT MAN TAPPAR BITEN ATT LEVA”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Fredrika Taube Sjöstrand; Nelly Ängheden; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; rättspsykiatrisk slutenvård; högsäkerhetsmiljö; aktivitetsutförande; återintegration;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter har fokus på människans görande som påverkar hälsa och välbefinnande, och möjliggör för engagemang i meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuter arbetar inom rättspsykiatrisk slutenvård där personer som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning vårdas. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av psykiatrisktvångsvårdEn litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Eriksson; Linda Myrtenkvist; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2021 vårdades cirka 12 500 personer inom psykiatrisk slutenvård och cirka 2000 personer inom psykiatrisk öppenvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i Sverige. Personer som vårdades enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) var cirka 1900 personer. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av rättspsykiatrisk slutenvårdEn litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Blaxmo; Therese Henriksson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2018–2022 dömdes mellan 278-335 personer i Sverige till rättspsykiatrisk vård. En person som döms till rättspsykiatrisk vård har en allvarlig psykisk störning (APS), behov av vård på en sjukhusinrättning och vill inte- eller kan inte avgöra om vård bör fås. LÄS MER

 4. 4. ATT FÅ EN MENINGSFULL VARDAG : Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet inom rättspsykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Jonsson; Beatrice Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Patients experiences; Physical activity; qualitative content analysis; semi-structured interviews; Fysisk aktivitet; kvalitativ innehållsanalys; patienters erfarenheter; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har hälsofrämjande effekter, trots detta utgår inte den fysiska aktiviteten utifrån personcentrering där patienternas egna behov tas i beaktande. Specialistsjuksköterskor ska dessutom arbeta personcentrerat för att kunna bedriva återhämtningsinriktad omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Att bygga broar utan ritning : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med självskadebeteende inom rättspsykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Englund; Jeiia Westdahl; [2022]
  Nyckelord :Experiences; forensic psychiatric inpatient care; nurse perspective; self-harming behavior; qualitative content analysis.; Erfarenheter; kvalitativ innehållsanalys; rättspsykiatrisk slutenvård; sjuksköterskeperspektiv; självskadebeteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare forskning beskrivs svårigheter i att vårda patienter med självskadebeteende. Utbildning och erfarenhet ses av sjuksköterskorna vara av stor vikt för ett professionellt agerande gentemot patienterna. LÄS MER