Sökning: "aktivitetsutförande"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet aktivitetsutförande.

 1. 1. ATT MEDVETANDEGÖRA AKTIVITETSFÖRMÅGAN EFTER STROKE En kvalitativ studie med arbetsterapeuter inom primärvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Eric Svensson; Peter Rinhammar; [2023-06-22]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Strokerehabilitering; Medvetenhet; Självförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är en form av förvärvad hjärnskada och orsakas av en blödning eller blodpropp i hjärnan. Som följd efter stroke är det inte ovanligt att personer får nedsatt medvetenhet kring sin aktivitetsförmåga vilket påverkar personens möjlighet att vara delaktig i aktivitet. LÄS MER

 2. 2. ”VI KAN JU VARA SKITBRA PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH INTE BARA FÖLJA LIKSOM MINIMUMNIVÅN”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rebecka Norrman; Susanna Larsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsvetenskap; Delaktighet; Social inkludering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Bakgrund Samhällsplanering har en viktig roll i att skapa ett hållbart samhälle med individer som upplever välmående, god hälsa och delaktighet. Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap fokuserar på hälsa och välmående utifrån delaktighet i meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. “DET ÄR SÅ STRUKTURELLT ATT MAN TAPPAR BITEN ATT LEVA”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Fredrika Taube Sjöstrand; Nelly Ängheden; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; rättspsykiatrisk slutenvård; högsäkerhetsmiljö; aktivitetsutförande; återintegration;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter har fokus på människans görande som påverkar hälsa och välbefinnande, och möjliggör för engagemang i meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuter arbetar inom rättspsykiatrisk slutenvård där personer som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning vårdas. LÄS MER

 4. 4. Självrapporterad livskvalitet hos personer med reumatoid artrit, en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Toni Josipovic; Linnea Lindén; [2023]
  Nyckelord :Ledgångsreumatism; livskvalitet; arbetsterapi; aktiviteter i dagliga livet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom arbetsterapi ses människan som aktiv, där målet med arbetsterapi är att ge stöd till personen i aktivitetsutförandet utifrån personens önskemål och behov. Reumatoid artrit är en inflammatorisk ledsjukdom som ger fysiska symtom som exempelvis smärta och stelhet vilket kan påverka aktivitetsutförande. LÄS MER

 5. 5. Vad behövs för att din vardag ska fungera bättre? : En litteraturstudie av arbetsterapeutiska interventionen för ökat aktivitetsutförande hos personer med ADHD

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annika Krantz; [2023]
  Nyckelord :ADHD; Arbetsterapi; exekutivfunktion; aktivitetsutförande;

  Sammanfattning : Arbetsterapi är en vårdprofession som arbetar med att förbättra hälsa genom att underlätta för aktivitet i det dagligalivet, genom kompensation, träning och anpassningar. Vardagsaktiviteter är ofta problematiska för personer med den neuropsykiatriska diagnosen ADHD, men det är inte kartlagt vad den arbetsterapeutiska interventionen vid ADHD innehåller. LÄS MER