Sökning: "äldreboende"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet äldreboende.

 1. 1. Mötet mellan skola och äldreboende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dastan Rashid; Timmy Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bourdieu; Idrott och hälsa; Livslångt perspektiv; Skolprojekt; Värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att beskriva och problematisera elevers och lärares upplevelser av ett pågående skolprojekt om värdegrunden i relation till undervisning. Skolprojektet är utformat så att elever från årskurs fyra, fem och sex själva får planera, leda och genomföra fysiska aktiviteter för äldre på ett närliggande äldreboende. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård på äldreboende : en enkätstudie med fokus på vårdpersonalens erfarenhet och utbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tiberius Gherac; Isabelle Törsleff; [2020]
  Nyckelord :person-centered care assessment tool; Erfarenhet; personcentrerad vård; utbildning; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård handlar om att sätta personen i fokus, uppmuntra till delaktighet och självbestämmande samt utgå från personens behov. För detta krävs rätt förutsättningar, vårdmiljö och personcentrerade processer. Teamarbete skapar goda möjligheter för vårdpersonal och patienter. LÄS MER

 3. 3. Socialt statusskapande på kommunala äldreboenden : En kvalitativ studie av de neutraliserade äldre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sanna Holmström; Morgan Williams; [2020]
  Nyckelord :Institutionalisering; social status; äldreboende;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker socialt statusskapande hos institutionaliserade äldre på tre kommunala äldreboenden i Stockholmsområdet. Tidigare forskning tyder på att ålderdomen är förknippad med rollförluster och stora förändringar i de äldres sociala liv. LÄS MER

 4. 4. Förskola och boende för äldre tillsammans : nästa generations samhällsbyggande

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michaela Elg; Malin Lundin; [2020]
  Nyckelord :förskola; boende för äldre; äldreboende; generationskoncept; samverkanshus;

  Sammanfattning : I denna rapport har möjligheten av gemensamma lokaler för förskola och boende för äldre undersökts. Sverige har idag stora utmaningar när det kommer till att bemöta behovet av ändamålsenliga bostäder för de äldre. Liknande utmaningar gäller även läromiljöer för barn. LÄS MER

 5. 5. Trygghetsbehov hos anhöriga med närstående boende på äldreboende : Intervjuer med anhöriga

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Nasretdin; [2020]
  Nyckelord :need for security; relatives; older family members; elderly homes; interview; trygghetsbehov; anhöriga; äldreboende; anhörigstöd; intervju;

  Sammanfattning : Äldre personer påverkas ofta av sina anhörigas välbefinnande. Studier visar på att avsaknad av trygghet kan orsaka lidande både för den äldre och dennes anhöriga. LÄS MER