Sökning: "äldreboende"

Visar resultat 1 - 5 av 407 uppsatser innehållade ordet äldreboende.

 1. 1. Äldre personers upplevelser av ensamhet på äldreboende : En litteraturöversikt med kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Bloom; Isabell Ekström; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Isolation; Loneliness; Retirement homes; Safety; Ensamhet; Isolering; trygghet; upplevelser; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det vanligaste symtomet sjuksköterskor möter på akutmottagningen är smärta och 60–80 procent av patienterna är underbehandlade i sin smärta. Sjuksköterskan har en ledande roll i smärtbehandling och när smärtbehandlingen brister får det konsekvenser både för patient och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Regiformens Inverkan - En studie om sambandet mellan dödlighet i covid-19 och regiform på Sveriges äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Arvid Blom; Ellen Hemmingsson; [2022-02-28]
  Nyckelord :privatisering; privata aktörer; äldreomsorg; covid-19;

  Sammanfattning : Privatiseringen av välfärdstjänster i Sverige har under decennier varit föremål för diskussion. Kritiker till privata aktörers utbredning inom äldreomsorg har menat att säkerheten på äldreboenden äventyras, medans förespråkare har hävdat att privatisering ger vårdföretag incitament till högre kvalitet och effektivare vård. LÄS MER

 3. 3. Meeting point - Kvicksund

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Tystrand; [2022]
  Nyckelord :Kvicksund; Eskilstuna; elderly; preschool; courtyard; one story building;

  Sammanfattning : Kvicksund is located in north west Eskilstuna and is an area with very unique conditions. It's an area that is both divided by the lake Mälaren but also by two municipalities: Västerås in the north and Eskilstuna in the south. In this area you are surrounded by nature while still having access to communications such as trains. LÄS MER

 4. 4. Robotdjurens plats i vardagen hos personer med kognitiv sjukdom : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Arne; Lasse Simensen; [2022]
  Nyckelord :Robotics; dementia; nursing homes; person-centered care; community health nursing; Elektroniska terapidjur; kognitiv sjukdom; äldreboende; personcentrerad vård; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet äldre personer ökar vilket kräver anpassning av hälso- och sjukvården. Robotdjur är elektroniska gosedjur som är utvecklade för att likna sällskapsdjur och används som en omvårdnadsåtgärd hos äldre personer med kognitiv sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Relationens Betydelse i Demensvård : En kvalitativ litteraturstudie om anhörigas erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Veronica Frankner; Malin Svedberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomen ökar över hela världen, och den drabbar inte bara den diagnostiserade i den meningen att denne tappar kognitiva färdigheter och blir vårdberoende, utan det drabbar även deras anhöriga. Vårdpersonal beskriver vikten av att bygga relationer och samverka med anhöriga. LÄS MER