Sökning: "Emma Englund"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Emma Englund.

 1. 1. BARNS FRIA LEK I UTOMHUSMILJÖN : En kvalitativ studie om hur förskollärare är närvarande i barns fria lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Denise Lindgren; Emma Englund; [2023]
  Nyckelord :förskollärare; fri lek; utomhusmiljön; lekresponsiv teori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare är närvarande i barns fria lek i utomhusmiljön och hur det ger förutsättningar för att skapa undervisningstillfällen. Det är en kvalitativ observationsstudie av fyra förskollärares förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Att bygga broar utan ritning : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med självskadebeteende inom rättspsykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Englund; Jeiia Westdahl; [2022]
  Nyckelord :Experiences; forensic psychiatric inpatient care; nurse perspective; self-harming behavior; qualitative content analysis.; Erfarenheter; kvalitativ innehållsanalys; rättspsykiatrisk slutenvård; sjuksköterskeperspektiv; självskadebeteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare forskning beskrivs svårigheter i att vårda patienter med självskadebeteende. Utbildning och erfarenhet ses av sjuksköterskorna vara av stor vikt för ett professionellt agerande gentemot patienterna. LÄS MER

 3. 3. “Fan, det kändes som att han ville kasta pengar på mig” : en kvalitativ innehållsanalys av karaktären Leya i Snabba Cash utifrån ett intersektionellt perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Emma Englund; Vera Bäckström; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Perioperativt omhändertagande : Betydelsen av information och bemötande vid dagkirurgi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma-Karin Englund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans hantering av arbetsrelaterad stress : En litteraturstudie om sjuksköterskans egna resurser samt copingstrategier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Englund; Ellen Nielsen Kindstrand; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; copingstrategier; individuella styrkor; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brist på resurser, långa arbetspass samt övertid skapar stressade situationer för sjuksköterskan. Arbetsrelaterad stress kan resultera i felaktiga beslut, bristfällig koncentration samt risk för patientens säkerhet. Copingstrategier har visats vara effektivt för sjuksköterskans stresshantering. LÄS MER