Sökning: "operationssal"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet operationssal.

 1. 1. Dörröppningarnas påverkan på bakteriebärande luftpartiklar på operationssalen. En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Nordström; Johanna Torkkeli; [2021-06-24]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; patientsäkerhet; operationssal; dörröppning; postoperativ sårinfektion; bakteriebärande partiklar; ventilation;

  Sammanfattning : Background: The surgical nurse must work to promote patient safety and prevent postoperative infections as this is one of the most common healthcare related infections in Sweden. The infection prevention work includes the surgical nurse preserving the aseptic before, during and after the procedure. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet under fältmässiga förhållanden

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefin Olsson; Elsa Persson; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intraoperativ Omvårdnad; Fältsjukhus; Patientsäkerhet; Operationssal;

  Sammanfattning : Background: Military medicine has historically been an important driving force in terms of medical development and there are plenty of examples of changes in healthcare that are rooted in the military. Specialist nurses in the fieldwork towards the same goals as in civilian healthcare, but with limited resources and under other circumstances. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med medicinteknisk utrustning : Operationspersonalens erfareheter.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Aina Sjökvist; Rolf Heinemann; [2021]
  Nyckelord :Equipment and Supplies; Operating rooms; Qualitative research; Work environment; Patient safety; Utrustning och tillbehör; operationssal; kvalitativ forskning; arbetsmiljö; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en operationsavdelning används en betydande mängd medicintekniskutrustning. Anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor och undersköterskoransvarar för att förbereda, iordningställa och hantera maskiner, utrustning och detmaterial som behövs under en operation eller undersökning. LÄS MER

 4. 4. Operationsteamets erfarenheter av samverkan på operationssalen - en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Johansson; My Andersson; [2021]
  Nyckelord :Anesthetist; assistant nurse; communication; experiences; nurse anesthetist; operating team; operating room; scrub nurse; teamwork; Anestesiolog; anestesisjuksköterska; erfarenheter; förståelse; kommunikation; operationssal; operationssjuksköterska; operationsteam; operatör; teamarbete; undersköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssalen är en högteknologisk arbetsmiljö där flertalet yrkesprofessioner arbetar tillsammans. Förutsättningar för att få en välfungerande samverkan är att tillsammans sträva efter att nå ett gemensamt mål. LÄS MER

 5. 5. Strukturerad intraoperativ kommunikation och dess betydelse för patientsäkerheten

  Magister-uppsats,

  Författare :Christoffer Samuelsson; Stefan Elings; [2020-08-06]
  Nyckelord :kommunikation; operationssal; patientsäkerhet; team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 100 000 människor drabbas årligen I Sverige av olika vårdrelaterade skador. En stor del av dessa skador sker i samband med kirurgi. De vårdskador som sker på operationssalen kan många gånger härledas till brister i kommunikation inom operationsteamet. LÄS MER