Sökning: "Landskapsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Landskapsvetenskap.

 1. 1. Ekens historia och förekomst i Elleholm socken, Blekinge : en kvantitativ jämförelse över tid utifrån ekinventeringsprotokoll från åren 1819, 1830–31 samt nyinventering 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Patrik Malm; Liridon Balaj; [2020]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; ek; ekinventering; skogshistoria;

  Sammanfattning : I århundraden har eken varit betydelsefull i Sverige. Kronans syfte var att kontrollera och lagstifta eken för tillgången på skeppsvirke. Det hårda lagstiftandet och kontrollerna bidrog till att avverkning av eken förbjöds på krono- och skattejord. På 1800-talet upplöstes dispositionsrätten vilket ledde till att ekbestånden minskade. LÄS MER

 2. 2. Ekosystemtjänster då och nu : kartläggning, arealförändring och trade-off av ekosystemtjänster i fyra byar i Fränninge socken mellan tidigt 1800-tal och nutid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Niclas Eneberg; [2020]
  Nyckelord :Ekosystemtjänster; historiska ekosystemtjänster; kartläggning; trade-off arealförändring; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt möjligheten att kartlägga och identifiera historiska ekosystemtjänster från tidigt 1800-tal i fyra byar i Fränninge socken, Sjöbo kommun. Studien har även undersökt om det historiska materialet är av sådan kvalité att den kan användas till trade-off analys för nutida ekosystemtjänster inom samma område samt för arealförändring. LÄS MER

 3. 3. Järnålder och medeltid i Näsums socken : en agrarhistorisk studie i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Evelina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Agrarian history; Iron Age; Middle Ages; landscape science; Gudahagen; Näsum; Bromölla; Agrarhistoria; järnålder; medeltid; landskapsvetenskap; Gudahagen; Näsum; Bromölla;

  Sammanfattning : I ett försök att utöka kunskapsläget kring den agrarhistoriska utvecklingen i nordöstra Skånes ris- och skogsbygd har en undersökning av Näsums socken gjorts. Näsum är beläget i Bromölla kommun, norr om Ivösjön. I undersökningsområdet finns ett gravfält vid namn Gudahagen. LÄS MER

 4. 4. Ett sekel av grönstruktur : grönstrukturens förändringar i Dalby från 1940 till idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Simon Persson; Linus Hjertkvist; [2020]
  Nyckelord :Green infrastructure; orthophoto; Geographical Information Systems; Lunds kommun; Dalby; landscape science; Grönstruktur; ortofoto; geografiska informationssystem; Lunds Kommun; Dalby; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : “A century of green infrastructure" is the thesis for this bachelor's degree in landscape science and aims to investigate how the green structure has changed in Dalby 1940-2018. The objective is realised through remote sensing of orthophotos in GIS, where continuity, land use, small biotopes and barriers, have been investigated. LÄS MER

 5. 5. Vad är en kulturväg? : En jämförande studie av kulturvägsinventeringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Caroline Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Kulturväg; Kulturarv; Kulturlandskap; Klassificering; Inventering; Landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Vad är en kulturväg? Vid första anblick kan man tro att det är en enkel fråga att svara på. Denna uppsats visar på komplexiteten kring begreppet och lyfter behovet av en diskussion av det. Trafikverket genomför just nu ett projekt där alla statliga vägar i Sverige ska inventeras i syfte att hitta landets kulturvägar. LÄS MER