Sökning: "kulturarv"

Visar resultat 1 - 5 av 637 uppsatser innehållade ordet kulturarv.

 1. 1. Kulturmiljöer, förvaltning och klimatförändringar En kvalitativ fallstudie om Gathenhielmska kulturreservatet som ett social-ekologiskt system

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Teodor Sandklef; [2022-02-02]
  Nyckelord :social-ekologiska system; hållbarhet; klimatförändringar; kulturarv; kulturmiljöer; kulturmiljöförvaltning;

  Sammanfattning : This papers aim is to investigate how cultural landscapes and management relate to climate patterns and some of its consequences. By doing so, the paper also seeks to apply Elinor Ostroms general framework for analyzing sustainability in social-ecological systems (2007, 2009; McGinnis & Ostrom, 2014). LÄS MER

 2. 2. Traditioner i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares skildringar av traditioner och traditionsskapande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Felicia Sjögren; Nicki Holmström; [2022]
  Nyckelord :Kulturarv; traditioner; konfessionell; icke-konfessionell;

  Sammanfattning : Eftersom det svenska samhället nu mera ses som ett sekulärt samhälle kan det uppstå en krock när förskolorna uppmärksammar traditioner som har en religiös grund. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka hur förskollärare resonerar kring de traditioner som uppmärksammas och konstrueras i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Eliasson; [2022]
  Nyckelord :artdiversitet; artmångfald; urbana träd;

  Sammanfattning : Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och behagligare lokalklimat. LÄS MER

 4. 4. Norra Värmlands kulturarv : En idéanalytisk studie om motiven bakom kulturarvsarbetet i Norra Värmlands kommuner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Eric Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Riksintresse; kulturarv; kulturmiljö; kulturmiljövård; översiktsplan; cultural studies; ekonomiskt kapital; kulturellt kapital; identitetskonstruktion;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine and compare the cultural heritage work within the four municipalities in northern Värmland, and to see what motivates the preservation of sites classified as cultural heritage. The scientific method used in this essay is a qualitative descriptive idea analysis. LÄS MER

 5. 5. One City in Two Countries : regional identity and cultural heritage on the HaparandaTornio border during the COVID-19 pandemic

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moa Landstedt; Carin Ollinen; [2022]
  Nyckelord :COVID-19 pandemic; cross-border region; identity; participation; tangible and intangible cultural heritage; transnational integration;

  Sammanfattning : The collaborative cross-border region HaparandaTornio has been recognised as the most peaceful border in the world due to its shared history, which can be examined through the common tangible and intangible cultural heritage. The tangible cultural heritage can be investigated through four phases of HaparandaTornio's institutionalisation; (1) the motion of single projects, (2) joint local policy agreements, (3) creating a joint body and (4) continued responsibility of being defined as a Twin City. LÄS MER