Sökning: "kulturarv"

Visar resultat 1 - 5 av 621 uppsatser innehållade ordet kulturarv.

 1. 1. Landskapet nu och då - en kulturhistorisk analys av hagmark utifrån historiskt kartmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jonas Bergquist; [2021-08-10]
  Nyckelord :biological heritage; pasture; meadow; historical maps; sustainable development; biologiskt kulturarv; betesmark; ängar; historiska kartor; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. ATT KRITA ELLER INTE KRITA – DET ÄR FRÅGAN En undersökning kring kritning av hällristningar i Tanum, Brastad och Lundby med fokus på bevarandeproblematik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Kvarfordt; [2021-07-16]
  Nyckelord :UNESCO; världsarv; arkeologi; skydd; in-situ; immobilt kulturarv;

  Sammanfattning : Based on the results obtained from this study, no traces of chalk can be seen with the naked eye or through chemical analyzes of samples from rock carving premises that were chalked at least 4 years ago. Chalk consists mainly of calcium carbonate (CaCO3) and/or calcium sulphate dihydrate (CaSO42H2O), these can be extracted from the soil or produced by chemical means. LÄS MER

 3. 3. Hamlade träds värde: trädets roll inom olika miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Viktor Dahlbom; [2021-06-21]
  Nyckelord :Pollarding; biologiskt kulturarv; landscape; value; management;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård2021, 180 hp.... LÄS MER

 4. 4. Brukshästkörning som immateriellt kulturarv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johanna Virtanen; [2021-06-21]
  Nyckelord :Work horse; draught horse; intangible cultural heritage; immateriellt kulturarv; arbetshäst; kulturvård; brukshästkörning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 5. 5. Explorativ graffiti. Flerdimensionalitet och polyagenter

  Master-uppsats,

  Författare :Willie Nordström; [2021-02-26]
  Nyckelord :Graffitiarkeologi; Kulturarv; Polyagens; Mikroarkeologi; Strukturalism; Samtidsarkeologi; digitalt frottage; Vallda; Lerkil; Hol; Tumberg; Bälinge; Alingsås; Kungsbacka; Vårgårda;

  Sammanfattning : Graffiti is a widespread term, often referring to illicit or troublesome imagery practices. In this essay graffiti from four independent locales has been explored through a polyagentive multidimensional approach. How changes in attitudes and uses, as well as agents affects and effects on one another beyond time will be central for these analysis´. LÄS MER