Sökning: "minne"

Visar resultat 1 - 5 av 890 uppsatser innehållade ordet minne.

 1. 1. Guldklocka för trogen tjänst - ett minne blott? En fallstudie som studerar vilka motivationsfaktorer samt behov som uttalat beaktas och hur dessa praktiseras i realiteten inom ett callcenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Ankarås; Oskar Zander; [2023-02-16]
  Nyckelord :motivationsfaktorer; behov; callcenter; personalomsättning; organisatoriskt hyckleri; löskoppling;

  Sammanfattning : Trenden att byta arbetsplats mer frekvent har ökat de senaste åren, och antas inte vända. Detta innebär stora utmaningar för organisationer, särskilt callcenters. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av virtuell avslappning inom den rättspsykiatriska vården via VRelax  

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Bahtije Breznica; [2023]
  Nyckelord :VRelax; digital tools; Forensic Psychiatric Care; interview-based study; specialist nurse within Psychiatric Care; VRelax; digitala verktyg; rättspsykiatri; intervjustudie; specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den rättspsykiatriska vården är komplex och bygger på att patienterna vårdas under tvångslagar mot sin vilja och patienterna lider av en allvarlig psykisk störning. Den "inlåsta" känslan är ständigt närvarande, dels på grund av de tvångslagar som begränsar och inskränker deras "frihet", dels på grund av psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Paracetamols negativa effekter på hjärnutvecklingen in vivo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Hashim Fatema; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paracetamol är ett av de mest kända och använda läkemedlet över hela världen för analgetisk och antipyretisk effekt. Paracetamol är ett receptbelagt läkemedel men säljs även receptfritt. Läkemedlet anses vara säkert under graviditet och därför kan den användas så länge den rekommenderade dosen inte överskrids. LÄS MER

 4. 4. Mörkt kulturarv, platskänsla och minnesmärken : en kvalitativ studie om Drottninggatans platskänsla efter terrordådet 2017 utifrån nyhetsmedias perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Wilma Wallberg; [2023]
  Nyckelord :Kulturarv; Platskänsla; Minnesmärken; Terrordåd; Nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att öka förståelsen för hur en hemsk händelse som ett terrordåd kan påverka platskänslor för en plats som genom dådet blir en plats som kan förknippas med ett mörkt kulturarv. Uppsatsen studerar detta utifrån hur nyhetsmedia skriver om uppfattningarna om platsen Drottninggatan och vad för upplevelser människor har på platsen samt hur terrordådet blir ihågkommet. LÄS MER

 5. 5. S:t Eskils källa och Frimurarna : En mikrohistorisk studie om användningen av historiebruk i syfte att förena befintliga och nya inslag i naturen med grupptillhörighet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Christopher Sommardahl; [2023]
  Nyckelord :mikrohistoria; Strängnäs; s:t eskil; frimurarna; historiebruk; minnesplats; minnesmiljö;

  Sammanfattning : Historiebruk, så lyder beteckningen när man önskar att poängtera att något inom historia är skapat, någon har för avsikt att berätta sin version om det förflutna för oss. Eftersom det bakom varje avsikt finns ett urval av källor vilka styr det narrativ som berättas blir följden att andras osynliggörs. LÄS MER