Sökning: "operationsteam"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet operationsteam.

 1. 1. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Background: Current research shows significance that the frequency of door openings is highin the operating room, these affects the air quality negatively. Every unnecessary dooropening put the patient at a real risk of being affected of a postoperative wound infection. LÄS MER

 2. 2. Titta, Se, Lyssna, Höra : Upplevelser av Intraoperativ Kommunikation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Kjellson; [2020]
  Nyckelord :Operating room nurse; Interview study; Intraoperative; Interprofessional team; Communication; Operationssjuksköterska; Intervjustudie; Intraoperativ; Interprofessionellt team; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssalens kommunikation är komplex och kommunikationsproblem är den mest rapporterade orsaken för operativa misstag. Ljudnivå och munskydd är faktorer som försvårar kommunikationen. Teamarbete i operationssalen är nödvändigt för att vården ska vara patientsäker. LÄS MER

 3. 3. Strävan efter den goda kommunikationen i det interprofessionella operationsteamet - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Elias Tegnér; Elly Westerberg; [2020]
  Nyckelord :Patient safety; interprofessional surgical team; communication; perioperativ process; Patientsäkerhet; interprofessionellt operationsteam; kommunikation; perioperativ process;

  Sammanfattning : Introduktion: I den perioperativa vården arbetar flera yrkeskategorier som ska samverka tillsammans på ett patientsäkert sätt. Kommunikation är en viktig del till att kunna arbeta patientsäkert. LÄS MER

 4. 4. Patientsäkerhet i relation till tjänstgöringstid utifrån operationssjuksköterskors perspektiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :jennifer sörensen; Frida Carlsvärd; [2020]
  Nyckelord :Tjänstgöring; operationssjuksköterska; samarbete; kommunikation; operationsteam; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskors arbete äger rum under olika tjänstgöringstider. Utifrån deras specialistkompetens föreligger ett eget ansvar för patientens perioperativa omvårdnad och säkerhet men också ett gemensamt ansvar med övriga professioner i operationsteamet. LÄS MER

 5. 5. Insatser riktade till att förbättra kommunikationen i operationsteam : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Idman; [2020]
  Nyckelord :Interventioner; kommunikation; kommunikationsverktyg; operationsteam; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjukvård är en komplex verksamhet där flera professioner samarbetar i ett team kring patienten. För att teamet ska erhålla en samlad bild över situationen och samordna de insatser som krävs på ett konstruktivt sätt krävs fungerande kommunikation. LÄS MER