Sökning: "operationsteam"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet operationsteam.

 1. 1. Intraoperativa lägesändringar av patient under generell anestesi

  Magister-uppsats,

  Författare :Solen Taher; Li Larsson; [2023-07-03]
  Nyckelord :Lägesändringar; Generell Anestesi; Ryggläge; Säker Vård; Operationsteam;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan drabbas av trycksår och nervskador under operation vilket innebär ett stort lidande för patienten som drabbas och det kan leda till långvariga komplikationer. Det leder även till ökade kostnader för sjukvården med förlängda vårdtider. LÄS MER

 2. 2. Operationsteamets erfarenheter av simulering för att träna icke-tekniska färdigheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Qwinth; Tove Nyström Johansson; [2023-06-28]
  Nyckelord :Crisis Resource Management; erfarenheter; icke-tekniska färdigheter; kommunikation; operationsteam; patientsäkerhet; simulering; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteam verkar i en riskfylld miljö. Operationssjukvården utgörs av komplexa samband mellan högteknologiska processer, vilket gör att operationsteam behöver samverka och prestera under utmanande förhållanden. För den kirurgiska patienten innebär detta ett flertal risker. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskans erfarenheter av teamarbete i operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Tommy Davidsson; Frida Sandelin; [2023-06-26]
  Nyckelord :Erfarenheter; operationssal; operationssjuksköterska; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: För varje år som går söker fler vård som kräver kirurgisk åtgärd. Att arbeta på en operationsavdelning innebär att arbeta i en högteknologisk miljö med många utmaningar och svårigheter. Ett operationsteam består av flera professioner som alla är beroende av varandra och alla behövs för att kunna genomföra en operation. LÄS MER

 4. 4. En observationsstudie av trafiken in och ut från operationssalen under pågående sterilt kirurgiskt ingrepp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jelena Latinovic; Martina Hofvander; [2023]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssal; operationsteam; slussdörr; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har uppmärksammat bristande följsamhet till riktlinjer i operationssalen som i sin tur ökar risken för vårdrelaterade sårinfektioner. Att hålla nere antalet dörröppningar är en riktlinje där bristande följsamhet uppmärksammats i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i relation till patientsäkerhet : En systematisk litteraturstudie om operationsteamets upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Mocanu Wentland; Julia Jingfors; [2023]
  Nyckelord :kommunikation; operationsteam; patientsäkerhet; upplevelser; intraoperativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteamet består av flera olika professioner. Varje yrke har individuella ansvarsområden och besitter unika kunskaper. Samtidigt har teammedlemmarna ett gemensamt ansvar för patientens vård och säkerhet under pågående operation. LÄS MER