Sökning: "interaction design"

Visar resultat 1 - 5 av 2732 uppsatser innehållade orden interaction design.

 1. 1. MetaStackVis: Visually-Assisted Performance Evaluation of Metamodels in Stacking Ensemble Learning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Ilya Ploshchik; [2023]
  Nyckelord :Visualization; interaction; metamodels; validation metrics; predicted probabilities; stacking; stacked generalization; ensemble learning; machine learning;

  Sammanfattning : Stacking, also known as stacked generalization, is a method of ensemble learning where multiple base models are trained on the same dataset, and their predictions are used as input for one or more metamodels in an extra layer. This technique can lead to improved performance compared to single layer ensembles, but often requires a time-consuming trial-and-error process. LÄS MER

 2. 2. Orchestrating the service encounter in a digital era: How the presence of a greeting online service agent affects customers' experience of visiting a home electronics e-store

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Oskar Eskilsson; Elizabeth Lopez Alushkina; [2023]
  Nyckelord :Service encounter; Social presence; Mere presence; E-commerce;

  Sammanfattning : The service encounter is to an increasing extent being transported to an online context. Companies are more and more often trying to create an initial point of contact when a customer enters a website. LÄS MER

 3. 3. Investigating teacher-student interaction problem using video conferencing tools and its’ effect on Students’ motivation in online education : A prototype for showing solution

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Peyman Osatian; Mahsa Azimi; [2023]
  Nyckelord :Interaction; User Experience UX design; Online learning; Online education; Video conferencing tools VCT ; Student motivation;

  Sammanfattning : The worldwide crisis, Covid-19 had a tremendous influence on education system. Many higher education systems forced to change into emergency online education while challenges and problems facing in online learning process affected not only students’ population but also lots of teachers. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters upplevelser av att bemöta barn med kommunikationssvårigheter inom barnhabilitering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Moa Larsson; Virág Angyal; [2023]
  Nyckelord :Child* adolecent; habilitation; communication disorder dysfunction; experiences; physical therapist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationssvårigheter inom vården är vanligt förekommande och bidrar till många utmaningar vilket påverkar vårdkvalitén. Detta ställer höga krav på vårdpersonal, patient och deras omgivning. Det finns en kunskapslucka gällande forskning inom barnhabilitering utifrån fysioterapeuters perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER