Sökning: "frekvensstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet frekvensstudie.

 1. 1. Kartläggning och reducering av förluster i en förtillverkning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Hanna Bundgaard; Moa Salo; [2020]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; frekvensstudie; produktionsteknik;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts under våren 2020 i förtillverkningen på Itab Shop Products. Syftet med arbetet var hitta förbättringar i dagens arbetssätt så att förlusterna i de studerade produktionsgrupperna kunde reduceras. Förbättringar innefattade att hitta nya arbetsmetoder som skulle kunna bidra till ett mer effektivt arbete. LÄS MER

 2. 2. Förslag på utformning av arbetsplats och bemanningsfördelning för kapningsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Ella Arwesved; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Migu Mekaniska är ett skärande, bearbetande företag beläget i Tidan utanför Skövde. Verksamheten grundades 1980 och utgörs idag av en legotillverkning med hjälp utav 10 stycken 3- och 5-axliga CNC-maskiner. Råmaterialet vilket hanteras består av stänger i olika längder och tjocklekar. LÄS MER

 3. 3. Eliminating zero-missing phenomenon in long, high voltage, underground cables

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Agnes Linnet; [2019]
  Nyckelord :Underground cable; zero-missing phenomenon; switching transients; shunt reactors; underexcited generators; Underjordisk kabel; nollbristande fenomen; växlingstransienter; shuntreaktorer; underexiterad generatorer;

  Sammanfattning : The maximum length of an high voltage underground cable (HV UGC) cable is oftenconstrained by the criterion that the cable cannot have more than 50% reactivepower compensation. If this limit is exceeded the current in the circuit breaker maynot have a zero crossing after energization, which is referred to as the zero missingphenomenon. LÄS MER

 4. 4. Effekten av underväxtröjning och gallringsintensitet på skördarens effektivitet i förstagallring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Henrik Wiklund; [2019]
  Nyckelord :tidsstudie; produktivitet; gallring; klena träd; underväxt;

  Sammanfattning : Gallring är en skogsvårdsåtgärd som syftar till att styra över virkesproduktionen på ett lägre antal stammar samtidigt som det tas tillvara på gagnvirket som genereras från de avverkade träden. Det svenska genomsnittet för drivningskostnaderna per avverkad kubikmeter i gallring är nästan dubbelt så höga jämfört vid slutavverkning. LÄS MER

 5. 5. Automationsförslag för inlastning av monterade kamaxlar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonas Sandgren; Frida Engkvist; [2019]
  Nyckelord :automation; ingenjör; produktionsteknik; robotcell; AGT; LCC; frekvensstudie;

  Sammanfattning : På Volvo Group Truck Operations anläggning i Skövde finns en avdelning där de tillverkar kamaxlar. I dagsläget upplevs hanteringen och logistiken kring de monterade kamaxlarna som ineffektiv och företaget anser att området behöver förbättras. LÄS MER