Sökning: "tidsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet tidsstudie.

 1. 1. Underväxtens påverkan på produktiviteten och gallringskvalitén hos två gallringsskördare

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Olov Skogelid; [2019]
  Nyckelord :underväxtröjning; förröjning; tidsstudie;

  Sammanfattning : Before thinning, there may be a need for undergrowth clearing. This is because the undergrowth can create problems during the thinning operation. If an undergrowth clearing is performed before thinning, the harvester may achieve higher productivity, and the average volume per harvested stem may be a higher. LÄS MER

 2. 2. Omställningsarbete i stora maskiner : En fallstudie gjord hos SMT, Sandviken Hot, Sandvik AB.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Linda Tångeryd; [2019]
  Nyckelord :SMED; Ställtidsreduktion; Shigeo Shingo; produktionsplanering; Lean; Förbättringsarbete; TPS; TPM; Muda;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka orsaker till varierande ställtider och klargöra hur relationen mellan ställtider och tillgänglighet påverkar produktionsplaneringen.  I dagsläget söker tillverkningsföretag efter metoder för att öka effektiviteten inom produktionen i syfte att öka flexibilitet mot kund samt konkurrenskraft mot rådande marknad. LÄS MER

 3. 3. Produktivitet vid stubbskörd : inverkan av stubbstorlek och avstånd

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :David Eriksson; Erik Lindgren; [2018]
  Nyckelord :produktivitet; tidsstudie; stubbrytning; biobränslen; gran;

  Sammanfattning : Sverige står inför en stor klimatomställning och kraven på allt effektivare och miljövänligare energikällor ökar. Biobränslen anses vara en viktig del i denna omställning och stubbved är ett av de primära biobränslena som har stor potential att öka. LÄS MER

 4. 4. Karta över Furuviksparken : Kontroll enligt HMK:s gamla och nya dokument samt dokument från Norge och Finland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sofi Röragen; Olivia Rosén Säfström; [2018]
  Nyckelord :Kartering; kartkontroll; Unmanned Aerial System UAS ; UAS-fotogrammetri;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to compile a map of Furuvik theme park using UAS-photogrammetry and evaluate the products quality by performing a map control. The map control is carried out with guidelines from new and old HMK-documents and how such an evaluation is carried out in our neighbouring countries. LÄS MER

 5. 5. Tidsstudie av timmerbilars lastningstid beroende på avstånd mellan timmerbilen och virkesvältan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Filip Berggren; [2018]
  Nyckelord :trafiksäkerhet; allmänna vägar; kostnadsbesparingar;

  Sammanfattning : The safety distance between the roads to the pile is an area that is often discussed. Loading work with logging trucks is relatively unknown and the study was necessary to provide new knowledge to the subject. LÄS MER