Sökning: "Niklas Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Niklas Jönsson.

 1. 1. NYTTOREALISERING I OFFENTLIG SEKTOR Incitament och hinder vid arbete med nyttor i IT-projekt

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Herlet Zachrisson; Niklas Jönsson; [2019-08-07]
  Nyckelord :Nyttor; Effekt; Effekthemtagning; Utvärdering; Offentlig verksamhet; Hinder; Incitament;

  Sammanfattning : Through benefits realization organizations can work to easier implement their IT-projects and realize goals by focusing on the underlying benefits. Many IT-projects carried out today do not reach their full scope or alternatively fail completely in their implementations, something that is certainly true for the public sector. LÄS MER

 2. 2. Användarinvolvering inom friluftslivsbranschen

  M1-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :NIKLAS JÖNSSON; ANNA BACK; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av fysisk aktivitet som intervention under cancerbehandling bland unga vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Stefan Lundin; Niklas Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Cancer; fysioterapeut; fysisk aktivitet; sjukvård; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna i världen med 14,1 miljoner diagnostiseradefall 2012, och bara i Sverige drabbas cirka 61000 personer varje år. En cancerbehandling ärkrävande att genomgå och kan ge biverkningar som trötthet (fatigue), nedsatt immunförsvar,håravfall, illamående, minskad aptit, viktminskning och inaktivitet p. LÄS MER

 4. 4. Läraryrket – mer än bara ämneskunskap. : En kvantitativ studie om yrkesaktiva musiklärares och musiklärarstudenters attityder till yrkesrollens kunskapskrav.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Niklas Jönsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens erfarenhet av att bemöta närstående där hjärt-lungräddning avbrutits i hemmet – en fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Niklas Jönsson; Simon Lysell; [2018]
  Nyckelord :Fenomenografi; erfarenhet; närstående; hjärtstopp; hjärt-lungräddning; bemötande; behandlingsstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Europa drabbas, årligen, ca 275 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Hjärtstopp är ett tillstånd som bedöms av ambulanspersonal enligt fastställda behandlingsriktlinjer. Tillståndet behandlas med hjärt- och lungräddning enligt gällande algoritm för den specifika regionen. LÄS MER