Sökning: "quality in accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade orden quality in accounting.

 1. 1. Revisionsberättelser under en pandemi : En kvantitativ studie om finansiella faktorers samband med orena revisionsberättelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Lindahl; Emma Johansson; [2022]
  Nyckelord :Audit report; Audit quality; Equity ratio; Operating margin; Return on total capital; Liquidity; Loss; Agency theory; Revisionsberättelse; Revisionskvalitet; Soliditet; Rörelsemarginal; Räntabilitet på totalt kapital; Likviditet; Förlust; Agentteorin;

  Sammanfattning : I mars 2020 informerade Folkhälsomyndigheten om en global pandemi. Arbetsgivare tvingades uppmana sina medarbetare att arbeta hemifrån vilket bland annat påverkade revisorernas arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Phosphorous Precipitation in Source Separated Greywater for Direct Environmental Release.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ashley Hall; [2022]
  Nyckelord :water; wastewater; source separation; greywater; phosphorous; precipitation; utfällning; Chemical Engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As our understanding of the impact humans have on the environment changes, so too do the mitigation strategies we employ to prevent it. One major source of anthropogenic pollution is wastewater effluent. LÄS MER

 3. 3. Big Data Analys och Revision : En studie om hur revisorer använder analysverktyg på stora datamängder i revisionsprocessen för att säkerställa finansiell information.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Joel Ryder; Oliver Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :Revision; Big Data; Big Data analys; Legitimitet;

  Sammanfattning : Digitization has made information and data increasingly valuable to most organizations and in recent years, the concept of Big Data has increasingly taken place in the business world. Big Data analysis, i.e. analyzing Big Data, can lead to improved efficiency and improved quality in the audit. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Accounting Standards on Business Acquisitions : An analysis of the Swedish acquisition market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maxx Hillman; Linus Sjösten; [2022]
  Nyckelord :Accounting standards; agency theory; amortization; business acquisitions; goodwill; IFRS; K3; local GAAP; synergies; Swedish GAAP; resource-based view; value added;

  Sammanfattning : The topic of business acquisitions has been much debated in 2022, largely due to Microsoft’s record-breaking acquisition of Activision Blizzard. Historically, business acquisitions and their corresponding goodwill values have been a thoroughly examined and debated subject between scholars and regulators due to the complexity and ambiguity of goodwill. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Building Forms: An analytical study on environmental impact and energy performance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Shivani Mutatkar; Marianna Ciepiela; [2022]
  Nyckelord :Building form; Form factor; Energy demand; Environmental impact; Global warming potential; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study consisted of an analysis of buildings with different forms, based on residential archetypes, and an assessment of their energy demand and environmental impact, for Swedish conditions. A Shoebox Study was performed, including seven building archetypes, developed by assembling basic units, shaped like a shoebox. LÄS MER