Sökning: "professionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet professionsteori.

 1. 1. Skolbiblioteksarbete och BoI-utbildningen : Hur förberedda är skolbibliotekarier för sin yrkesroll?

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Skolbibliotek; skolbibliotekarie; BoI-utbildning; kompetens; kompetensutveckling; transferproblematik; professionsteori;

  Sammanfattning : This thesis examines school librarians’ experience regarding on how their education prepares them for the actual profession. The method used in this thesis is qualitative interviews with six school librarians. LÄS MER

 2. 2. Shared reading med barn och unga : En ny läsmetods möjligheter och utmaningar för bibliotekarieprofessionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Andrén; Ylva Baggfelt; [2023]
  Nyckelord :Shared reading; professionsteori; bibliotek; barn; ungdomar; läsfrämjande; högläsning; bokcirkel;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore librarians’ experiences of introducing and working with a new method, shared reading, as a library activity for children (age 7-16). This is achieved through an empirical study applying qualitative interviews with so-called reader leaders, focusing on their experiences of learning and implementing the method within both public and school library contexts. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogen som samtalspartner : En studie om hur olika professioner inom förskolan upplever specialpedagogiska samtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Emma Petersson; Michelle Giertta; [2023]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; beredskap; förskola; professionsutveckling; specialpedagogiska samtal;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Giertta, Michelle & Petersson, Emma. (2023). Specialpedagogen som samtalspartner: En studie om hur olika professioner inom förskolan upplever specialpedagogiska samtal. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Speciallärarexamen - oumbärlig eller överflödig? : Sex rektorers perspektiv på specialläraruppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Sandsborg; [2023]
  Nyckelord :profession; rektor; speciallärare; specialpedagog; språk-; läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie önskar bidra med kunskap om rektorers perspektiv på specialläraruppdraget och vilken insikt de kan ha gällande speciallärarens uppdrag och profession. Studien önskar även bidra med vilka rektorers visioner om och perspektiv på speciallärarens uppdrag kan vara framgent gällande elevers språk-, läs- och skrivutveckling. LÄS MER

 5. 5. Hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation - fortfarande i sin linda? : En kvalitativ studie om hur införandet av legitimation har påverkat kuratorer inom hälso- och sjukvård.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Björlin; Aleksandra Sundberg; [2023]
  Nyckelord :Health care social worker; license; professional status; professional identity; interprofessional work; hälso- och sjukvårdskurator; legitimation; professionell status; yrkesidentitet; tvärprofessionellt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om införandet av legitimation har påverkat kuratorer inom hälso- och sjukvård. Syftet mynnade ut i forskningsfrågor rörande hur legitimationen haft påverkan avseende deras professionella status, arbetssätt och yrkesroll i det tvärprofessionella arbetet inom hälso- och sjukvården. LÄS MER