Sökning: "productivity"

Visar resultat 1 - 5 av 2078 uppsatser innehållade ordet productivity.

 1. 1. Distansarbetets påverkan på medarbetares upplevda produktivitet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rasmus Meller; Elin Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :productivity; Human Resource Management; working from home.;

  Sammanfattning : Title: the impact of telework on employees’ perceived productivity – A qualitative study with a Swedish university at the center Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in business administration Authors: Rasmus Meller and Elin Sjöberg Supervisor: Jean Claude Mutiganda Date: 2022 - January Background and Purpose: Working from home has not been a widespread phenomenon, but in the spring of 2020 it became increasingly common as the covid-19 pandemic spread around the world. On March 17, 2020, the recommendation came that those who can, should work from home. LÄS MER

 2. 2. Miljö ute, miljö inne : en intervjustudie om miljöjournalisters förutsättningar att nå sina journalistiska ideal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Mattis Vindelman; Hedda Thomson Ek; [2022]
  Nyckelord :Miljöjournalistik; klimatjournalistik; medieorganisation; arbetsförhållande; intervjustudie; journalistiska ideal; objektivitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Environmental issues are continuously getting more attention in the media. A great part of the media content about environmental issues is produced by environmental journalists working both in public service and commercial media organizations. LÄS MER

 3. 3. “Det var en prestation i dagens nu. Det får man tycka!” : en jämförande studie av skogsarbetarkockornas arbete i två olika delar av Norrland

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Olivia Forssén; Emma Stridsman; [2022]
  Nyckelord :skogshistoria; kocka; kvinnor i skogsbruk; Norrland; Norrbotten; Tornedalen; Västernorrland; Jämtland;

  Sammanfattning : During the 1930’s, it was common for female forestry cooks to start cook and clean in the remote logging cabins. The forestry cooks improved the standard for the forest workers when they cooked healthy food and cleaned. LÄS MER

 4. 4. Developing a supervised machine learning model for an optimised aluminium addition based on historical data analytics, for clean steelmaking

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Arun Kumar Thakur; [2022]
  Nyckelord :Clean steelmaking; Data analytics; De-oxidation; Machine learning; Ren ståltillverkning; Dataanalys; Deoxidation; Maskininlärning;

  Sammanfattning : De-oxidation is an important process in clean steelmaking. Al (Aluminium) is mainly used as de-oxidant and controls the final oxygen content and impact the sulphur removal in steel. Adding optimum amount of Al is critical for steel cleanliness and to reduce cost. LÄS MER

 5. 5. Modulariserad bygglogistik inom husbyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mårten Hylén; [2022]
  Nyckelord :Construction; Communication; Modularisation; Third party logistics; Byggproduktion; Kommunikation; Modularisering; Tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : En byggarbetsplats är en tillfällig fabrik där en ny värdekedja måste upprättas för varje projekt. För att öka produktiviteten i byggbranschen behöver en bättre bygglogistik implementeras där allt material blir levererat i rätt tid, till rätt plats, i rätt mängd. LÄS MER