Sökning: "utomhusmiljön"

Visar resultat 1 - 5 av 336 uppsatser innehållade ordet utomhusmiljön.

 1. 1. BARNS FRIA LEK I UTOMHUSMILJÖN : En kvalitativ studie om hur förskollärare är närvarande i barns fria lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Denise Lindgren; Emma Englund; [2023]
  Nyckelord :förskollärare; fri lek; utomhusmiljön; lekresponsiv teori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare är närvarande i barns fria lek i utomhusmiljön och hur det ger förutsättningar för att skapa undervisningstillfällen. Det är en kvalitativ observationsstudie av fyra förskollärares förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. ”Jag skulle säga att det blir mer fri lek ute fast ändå inte. Det blir lite både och.” : En studie om förskollärares uppfattningar om undervisning i utomhusmiljön på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Ahlén; Julia Wirblad; [2023]
  Nyckelord :förskola; förskollärarens roll; undervisning; utomhuspedagogik; utomhusmiljön; förskolans läroplan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att vinna kunskap om förskollärares uppfattning om undervisning i utomhusmiljön på förskolan. Kvalitativa data bearbetas för att skapa ett sammanhang och en förståelse. Resultatet delas in i olika kategorier som visar variation av uppfattningar om undervisning i utomhusmiljön samt av förskollärarens roll. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens syn på och användande av utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Madeleine Jansson; Mikaela Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Outdoor environment; outdoor activities; pedagogical tool; the environment as a pedagogical tool; preschool teachers; Utomhusmiljö; utevistelse; pedagogiskt verktyg; miljön som pedagogiskt verktyg; förskollärare; förskola; socialt kulturellt lärande; miljön som tredje pedagog;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att ta reda på hur förskollärare använder sig av utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg. För att ta reda på detta har intervjuer genomförts med sex förskollärare från sex olika förskolor. LÄS MER

 4. 4. Barns handlingsutrymme i utomhusleken : Förskollärares uppfattningar av barns lek, sin professionsroll och lekmaterialet i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Terese Tallenmo; Olena Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärmiljöers påverkan i förskolan : En intervjustudie om pedagogers syn på lärmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Elin Magnusson; Elin Lundblad; [2022]
  Nyckelord :Artefakter; anpassning; handling och arbete; lärmiljö; pedagogens roll; proximal utvecklingszon; utegård och utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Abstract  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur pedagogerna tar tillvara på lärmiljöerna som de har på sin förskola, inriktat på utomhusmiljön. I analysen används Vygotskijs teori, sociokulturella perspektivet. LÄS MER