Sökning: "play"

Visar resultat 1 - 5 av 5529 uppsatser innehållade ordet play.

 1. 1. LEK SOM INTERVENTION FÖR BARN MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rebecka Bohman; Maria Olsson; [2021-04-20]
  Nyckelord :occupational therapy; social participation; play; autism spectrum disorder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människan är aktiv och mår bra av att aktivera sig på olika sätt. Det är genom lek barn lär sig om normer och roller samt utvecklar sin identitet och självkänsla. LÄS MER

 2. 2. Aniaras kvinnor – det andra könet ombord? En studie av Harry Martinsons epos Aniara ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sandra Malentacchi; [2021-04-08]
  Nyckelord :Harry Martinson; Aniara; the second sex; gender studies; literary gender analysis; androcentrism; feminism; literary feminism;

  Sammanfattning : This essay examines the power relation between men and women by looking at gender stereotypes and patriarchal structures in Aniara, an epos on verse by Harry Martinson written in 1956. Aniara is often described as a dystopian epos and sometimes even as a sci-fi adventure. LÄS MER

 3. 3. Real-Time Plastic Deformation of Car Bodyworks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Tom Ille; [2021-03-09]
  Nyckelord :computer graphics; plastic deformation; position based deformation;

  Sammanfattning : Realism in video games is furthered each year. Particularly in racing and drivinggames, visual realism in the deformation of cars play a larger and larger role for theimmersion in a virtual world. With the improvements of modern hardware, a newphysically based simulation approach for the deformation of object has emerged. LÄS MER

 4. 4. The Tower: Design of Distinct AI Personalities in Stealth-Based Games Modeling personalities with believable and consistent behaviour for NPCs in games using stealth gameplay style

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Marek Cernák; Lianoudakis Orestis; [2021-03-03]
  Nyckelord :stealth gameplay; games research; AI; NPC; autonomous agents; personality modeling; thesis;

  Sammanfattning : Computer games using stealth situations for defining their gameplay often rely onmodeling an immersive, yet exploitable non-player character behaviour. Traditionally, the aim of the design of such a behaviour is to provide players with memorablebehaviour patterns of the in-game agents in order to facilitate the means of devisingstrategies used by players to finish the game levels. LÄS MER

 5. 5. Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petter Bossius Klintenberg; Louise Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :cultural competence; social work; cross-cultural; communication; mental health;

  Sammanfattning : Several studies have shown that migration can have negative effects on the mental well being ofrefugees and asylum seekers. Asylum seekers and refugees is a heterogeneous group which makes itdifficult to draw general conclusions about their experiences and needs. LÄS MER