Sökning: "Anna Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden Anna Svensson.

 1. 1. Våldsutsatta kvinnors upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Svensson; Josefin Widlund; [2021]
  Nyckelord :abused women; experience; intimate partner violence; patient perspective; treatment in health care; bemötande inom hälso- och sjukvården; patientperspektiv; upplevelse; våld i nära relation; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att det finns stor okunskap och tveksamhet hos vårdpersonal inför mötet med våldsutsatta kvinnor. Hälso- och sjukvården är en ledande aktör för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Det dolda våldet i hemmet identifieras sällan, vilket orsakar stort lidande hos våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik : Förskollärares inställning till de yngsta förskolebarnens utveckling och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sabina Klintefors; Anna Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien kommer att undersöka förskollärares inställning till utomhuspedagogik för de yngsta förskolebarnen i förskolan. Vilka möjligheter och begränsningar i den pedagogiska praktiken samt fördelar och nackdelar till hälsa och välmående ser förskolläraren med utomhuspedagogiken? Vad anser förskollärare att utomhuspedagogiken tillför de yngsta barnens utveckling och lärande? Studien undersöker hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik för att främja de yngsta barnens utveckling och lärande samt vilken syn de har på utomhuspedagogik. LÄS MER

 3. 3. Ersättning vid Permittering - Utvecklingen av fenomenet i lag och avtal, från tidigt 1900-tal och fram till pandemin år 2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Hermansson; Malva Svensson; [2021]
  Nyckelord :Permittering; Permitteringsersättning; Korttidsarbete; Covid19; Corona; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När en pandemi drabbade världen år 2020 påverkades flera företag och den arbetsrättsliga åtgärden permittering blev viktigt för att företagen ekonomiskt skulle överleva, på grund av den minskade efterfrågan på produktion och arbetskraft. Till följd av pandemin, ställdes det krav på att regeringen vidtog åtgärder i lagregleringen för att motverka de ekonomiska konsekvenserna genom att underlätta och effektivisera möjligheten för arbetsgivare att använda sig av permittering. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar anställdas regelföljande inom informationssäkerhet? : En litteraturstudie som kartlägger och undersöker samband mellan aspekterna motivation, medvetenhet, utbildning och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anna Svensson; Malin Malmgren; Ellinor Danielsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Om jag kan få barn att förstå det magiska med boken… då kommer jag göra en jättestor skillnad.” : En studie om hur förskollärare resonerar om sitt arbete med utformningen av en stimulerande läsmiljö.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Svensson; Ebba Särnblad; [2020]
  Nyckelord :Reading environment; design; book; preschool teacher; stimulating; preschool; library; collaboration; Läsmiljö; utformning; boken; förskollärare; stimulerande; förskola; bibliotek; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa hur förskollärare resonerar om och arbetar med utformningen av den stimulerade läsmiljön i förskoleverksamheten. Undersökningen riktar sig mot förskollärare som är verksamma i förskolan och arbetar med barn mellan ett och fem år. Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER