Sökning: "kognitiv dissonans"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden kognitiv dissonans.

 1. 1. “Vi skulle kunna göra mer”. En kvalitativ studie om hur rättspsykiatrins skötare upplever och förklarar sin roll i den rättspsykiatriska slutenvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Hallberg; Matilda Häggqvist; [2021-06-04]
  Nyckelord :rättspsykiatrisk slutenvård; skötare; rehabilitering; kontroll; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur skötare inom rättspsykiatrisk slutenvård förklarar och upplever sin roll utifrån det dubbla uppdrag av vård och kontroll som lagstiftningen ger, samt att förstå hur det kan komma att påverka rehabiliterings-arbetet med patienterna. Kvalitativ data samlades in genom individuella semi–strukturerade intervjuer med sammanlagt sex skötare, alla arbetandes på samma rättspsykiatriska sjukhus men på olika rehabenheter. LÄS MER

 2. 2. Let's Talk about Sex, Baby! - En kvantitativ studie om universitetsstudenters motivation och attityd till tillfälliga sexuella förbindelser kopplat till självkänsla

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Björklund Jonsson; Filippa Bexell; [2021]
  Nyckelord :Tillfälliga sexuella förbindelser; self-determination theory; självkänsla; sexuella attityder; hookup culture; sex; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study aimed to investigate the phenomenon “hookups”, or casual sex among Swedish university students. With self-determination theory and the cognitive dissonance theory as the foundation we hypothesised that one’s level of motivation and attitude for hooking up would predict how it affects self-esteem. LÄS MER

 3. 3. ”Jag vill inte leva ett liv där jag märker att varje fotsteg som jag har tagit har lämnat spår av förstörelse” : En kvalitativ studie kring avgörande faktorer för en persons minskade klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Caroline Gudmé; [2021]
  Nyckelord :klimatpåverkan; miljöhänsyn; teorin om planerat beteende TPB ; värdeuppfattning-norm-teorin VBN ; kognitiv dissonans; social praxisteori;

  Sammanfattning : Det är numera konstaterat att klimatförändringar kommer förändra förutsättningarna förmänniskor på jorden. Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka vad som motiverarpersoner att minska sina klimatutsläpp och vilka hinder de kan stöta på. LÄS MER

 4. 4. Hotellens hållbarhetsarbete: spelar det någon roll? : En kvalitativ studie om konsumenters medvetenhet och inställning till hållbarhet inom hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Ines Hodzic; Rebecca Höglind; Amy Trewhitt; [2021]
  Nyckelord :Hotellbransch; Attityd; Konsumentbeteende; Medvetenhet; Hållbarhet; Hållbarhetsarbete; Hållbarhetsåtgärder; Attityd-beteende gap;

  Sammanfattning : Hållbarhet är i dagens samhälle ett alltmer viktigt ämne och berör mer än bara miljö. Medanledning av detta har konsumenter börjat ställa högre krav på företag gällande hållbarhet och ämnet kan användas fördelaktigt som en konkurrensstrategi. LÄS MER

 5. 5. Den hållbara hedonismen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lisa Andersson; Yrsa Liljeroth; [2020]
  Nyckelord :​hotell​; kognitiv dissonans; hedonism; etik; hållbarhet; identitet; konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Enligt Hirschman och Holbrook (1982) innebär hedonism njutning, och de hävdar att turister reser av hedonistiska skäl. Hotellverksamheter har blivit allt mer ifrågasatta ur ett hållbarhetsperspektiv när hedonism blivit allt viktigare inom hospitalitybranschen. LÄS MER