Sökning: "kognitiv dissonans"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden kognitiv dissonans.

 1. 1. “Vi skulle kunna göra mer”. En kvalitativ studie om hur rättspsykiatrins skötare upplever och förklarar sin roll i den rättspsykiatriska slutenvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Hallberg; Matilda Häggqvist; [2021-06-04]
  Nyckelord :rättspsykiatrisk slutenvård; skötare; rehabilitering; kontroll; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur skötare inom rättspsykiatrisk slutenvård förklarar och upplever sin roll utifrån det dubbla uppdrag av vård och kontroll som lagstiftningen ger, samt att förstå hur det kan komma att påverka rehabiliterings-arbetet med patienterna. Kvalitativ data samlades in genom individuella semi–strukturerade intervjuer med sammanlagt sex skötare, alla arbetandes på samma rättspsykiatriska sjukhus men på olika rehabenheter. LÄS MER

 2. 2. Hemlig dokumentering på djurfabriker : En receptionsteoretisk fokusgruppsstudie om visuell djurrättsaktivism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Tytti Ann-Karen Jussila; [2021]
  Nyckelord :Animal rights activism; moral shock tactics; reception; social media; visual elicitation; cognitive dissonance; Djurrättsaktivism; moralschocktaktik; reception; sociala medier; visuell elicitering; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats fokuserar på reception av hemlig dokumentation på djurfabriker. Genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer samt med hjälp av visuell elicitering lägger studien fokus vid hur visuella texter kodas av en avsändare och avkodas av en mottagare. LÄS MER

 3. 3. “DET KÄNNS SOM ATT JAG BLIR LURAD PÅ PENGAR” : En kvalitativ studie om hur köprekommendationer inom sociala medier påverkar investerarens beslutsfattande

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Ring; Rebecca Ludvigsson Svensson; [2021]
  Nyckelord :köprekommendationer; individuella investerare; beslutsfattande; individuella investerares beslutsfattande; köprekommendationers påverkan; sociala medier; beteendevetenskaplig ekonomi; representativitet; förankring; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Idag möter investerare information från både traditionella medier och offentliga rapporter, men även genom sociala medier. I en rapport av Internetstiftelsen (u.å.) framgår det att 96 procent av Sveriges befolkning använder sig av internet, och att av dessa är 93 procent dagligen uppkopplade (Internetstiftelsen, u. LÄS MER

 4. 4. Friluftsmänniskor har ryggen fri - En kvalitativ studie om hur konsumenter av friluftskläder förklarar hanteringen av gapet mellan hållbarhetsattityd och konsumentbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Lepenica; Jeanna Lindstedt; Hanna Tapper Uudelepp; [2021]
  Nyckelord :Attityd-beteende gap; Kognitiv dissonans; Friluftsklädesbranschen; Hållbar konsumtion; Förklaringar.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur förklarar konsumenter hanteringen av gapet mellan hållbarhetsattityd och beteende vid konsumtion av friluftskläder? Syfte: Studien syftar till att undersöka hur konsumenter förklarar och beskriver diskrepansen mellan hållbarhetsattityden och beteendet vid konsumtion av friluftskläder. Vidare belyses detta utifrån teoretiska ramverk gällande hantering av gapet för att tillföra ett mer förklarande perspektiv till fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Let's Talk about Sex, Baby! - En kvantitativ studie om universitetsstudenters motivation och attityd till tillfälliga sexuella förbindelser kopplat till självkänsla

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Björklund Jonsson; Filippa Bexell; [2021]
  Nyckelord :Tillfälliga sexuella förbindelser; self-determination theory; självkänsla; sexuella attityder; hookup culture; sex; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study aimed to investigate the phenomenon “hookups”, or casual sex among Swedish university students. With self-determination theory and the cognitive dissonance theory as the foundation we hypothesised that one’s level of motivation and attitude for hooking up would predict how it affects self-esteem. LÄS MER