Sökning: "brandbekämpning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet brandbekämpning.

 1. 1. Befogenheter i brandbekämpning - En studie av myndigheters gränsöverskridningar i hanteringen av skogsbränderna 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mårten Augustsson; Vera Kjessler; [2020]
  Nyckelord :Organisatoriska gränser; gränsöverskridningar; befogenheter; krishantering; samverkan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar organisatoriska gränser mellan myndigheter, i bemärkelsen skiljelinjer mellan deras befogenheter, och framförallt varför dessa gränser överskrids. Gränsöverskridningar studeras genom en fallstudie av skogsbränderna i Sverige 2018 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) upprättande av direktkontakt med landets kommunala räddningstjänster för att samla in information om brandsituationen och använda den som underlag för den nationella resursprioriteringen. LÄS MER

 2. 2. Community structure of polyporous fungi after wildfire in boreal forest

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Isak Vahlström; [2019]
  Nyckelord :biodiversity; community composition; natural disturbance; forest fire; polyporous fungi; ; wood-decaying fungi;

  Sammanfattning : Wildfire is a natural disturbance that creates large amounts dead wood and contribute to a landscape of different successional stages, important for biodiversity. The number of wildfires have declined in boreal Fennoscandia due to effective fire suppression. LÄS MER

 3. 3. Spontant organiserade frivilliga i samverkan : en studie om en spontanfrivillighetsinsats för att underlätta vid brandbekämpning i skogarna kring Kårböle och Färila i Ljusdals kommun sommaren 2018

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karl Högström; [2019]
  Nyckelord :Spontanfrivillig; katastrof; skogsbrand; interaktionsritual; attribution;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på att undersöka en situation som inte hör till vardagen, hur spontanfrivilliga arbetat, agerat och knutit band med varandra vid en katastrofsituation. Att berätta deras historia och med sociologiska glasögon se på hur detta utvecklade sig. LÄS MER

 4. 4. Räddningstjänst vid trafikolyckor med gasfordon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Victor Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Räddningstjänst Gasfordon Trafikolyckor;

  Sammanfattning : This report encompasses the rescue service's problems with traffic accidents involving gas vehicles. Rescue staff today have insufficient knowledge of how to act when working at an accident involving gas vehicles. It will also be explained how the construction of gas vehicles create great uncertainty among firefighters. LÄS MER

 5. 5. Localisation and mapping in smoke filled environments : A study of robot perception in harsh conditionsusing practical experiments

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Zakardissnehf; Agnes Jernström; [2017]
  Nyckelord :autonomous navigation; SLAM; perception in smoke; autonom navigering; SLAM; perception i r¨ok;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är utfört i samarbete med Realisator Robotics, vilka förtillfället utvecklar en robot, FUMO, som ska hjälpa till vid brandbekämpning. Målet med examensarbetet är att implementera autonom navigering från en punkt till en annan samt SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping, simultan lokaliseringoch kartläggning) funktionalitet. LÄS MER