Sökning: "barnfridsbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet barnfridsbrott.

 1. 1. "Från skuggan av våldet till rättssalens ljus. En studie av barnfridsbrottets styrkor och tillkortakommanden i förhållande till det brottsutsatta barnet "

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Kinnander; [2022-02-04]
  Nyckelord :Barnfridsbrott; Barnperspektiv; Barn i straffprocessen; Komma till tals; Barnförhör; Målsägande; Effektivitet; Ändamålsenlighet;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2021 infördes barnfridsbrottet. Lagen innebär att det numera är kriminaliserat att utsätta barn för att bevittna vissa typer av brott som begås av någon närstående till barnet mot en annan till barnet närstående person. LÄS MER

 2. 2. Barnfridsbrott : Svårigheter i rättstillämpningen

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Filippa Nejman; [2022]
  Nyckelord :Barnfridsbrott; Barn som bevittnat våld; Barn som bevittnat våld mellan närstående; Barn som målsägande; Barnets straffrättsliga skydd; Barnrättsperspektiv; Barns skyddsvärda intresse;

  Sammanfattning : In July 2021 a new penal provision on violation of a child's integrity, was introduced in the Swedish legal system. The penalty provision is found in Chapter 4 of the Penal Code. It entails a special criminal responsibility for a person who commits a criminal act against a person close to them, when the act is witnessed by a child. LÄS MER

 3. 3. Spänningen mellan barns rättigheter : En kritisk undersökning av förarbetena till lagen om barnfridsbrott

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linn Wideskott; Tilda Nuija Sehlberg; [2022]
  Nyckelord :Child peace crime; children s right to protection; children s participation; citizenship; the convention on the Rights of the Child; social work; UN convention on the rights of the child; Barnfridsbrott; 4 kap 3§ Brottsbalken; barns rätt till skydd; barns aktörskap; medborgarskap; barnkonventionen; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Den här dokumentstudien har en kvalitativ ansats och ämnar analysera förarbeten till lagen om barnfridsbrott. Syftet med studien är att undersöka hur barns rätt till skydd samt barns aktörskap, i relation till barnkonventionens artikel 19 och 12, hanteras i förarbetena. LÄS MER

 4. 4. Barnfridsbrottet : Att synliggöra barn som rättsliga aktörer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Turpini; [2022]
  Nyckelord :barnfridsbrott; brott mot barn; barn; bevittna; brott; målsägande; vittne; aktör;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från barnet som objekt till barnet som subjekt : Om möjligheter och begränsningar med lagändringen om barnfridsbrott i relation till mäns våld mot kvinnor och barn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lynn Fahlström; Lovisa Persson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER