Sökning: "barns rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 535 uppsatser innehållade orden barns rättigheter.

 1. 1. FÖRÄLDRAR AV SIN TID : DEN RÄTTSLIGA KONFLIKTEN MELLAN BARNETS RÄTT TILL INTEGRITET OCH FÖRÄLDRARS BESTÄMMANDERÄTT I EN DIGITAL TIDSÅLDER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Barnrätt; rätten till privatliv; integritet; föräldrarätt; GDPR; sharenting;

  Sammanfattning : På senare tid har ett växande intresse av att dela med sig av sin vardag till vänner, familj och i vissa fall även främlingar på sociala medier tagit form. Den fortsatta digitaliseringen av samhället tyder på att trenden inte kommer att avta och den rör sig även ner i åldrarna. LÄS MER

 2. 2. Det folkrättsliga skyddet av barns rätt till frihet från våld och skadliga sedvänjor : Skyddas barn på olika kontinenter olika väl?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rosenquist Emilia; [2023]
  Nyckelord :barns rättigheter; barnets rättigheter; mänskliga rättigheter; barnkonventionen; barnrättskommittén; regionala människorättssystem; afrikanska barnrättsstadgan; kroppslig bestraffning; kroppslig bestraffning av barn; barnäktenskap; våld mot barn;

  Sammanfattning : Violence and other harmful practices start early in children’s lives and take place in environments designed to ensure safety. In Africa, 40 percent of all girls are married before their 18th birthday and two out of three children in Latin America and the Caribbean are regularly subjected to violent discipline at home. LÄS MER

 3. 3. Föräldrarna får sista ordet : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever att föräldrars rättigheter begränsar barns rättigheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Nilsson; Angelica Andersson; [2023]
  Nyckelord :childrens rights; consent; discretion; parents rights; participation; street-level bureaucrats  ; barns rättigheter; delaktighet; föräldrars rättigheter; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; samtycke;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka socialsekreterares upplevelser av att arbeta inom den sociala barnavården vilken förutsätter föräldrars frivillighet för att barn ska få sina rättigheter gällande stöd, skydd och delaktighet tillgodosedda. Studien har i synnerhet fokuserats kring att undersöka huruvida socialsekreterare upplever att föräldrars lagstadgade rätt till frivillighet begränsar barns lagstadgade rätt till delaktighet och skydd. LÄS MER

 4. 4. ”Fröknarna ska inte räcka upp handen, det ska bara barnen.” : En studie om barns delaktighet och inflytande i förskolans samlingar utifrån barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Axelsson; Josefine Olander; [2023]
  Nyckelord :Förskola; barns delaktighet; barns inflytande; samling; barns perspektiv; makt; livsvärld; Harry Shiers modell för delaktighet;

  Sammanfattning : I förskolans verksamhet förekommer samlingar som ett vardagligt inslag där alla barn på etteller annat sätt förväntas delta. Läroplanen för förskolan (2018) understryker att barn iförskolan ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i enlighet med FN:s konventionom barns rättigheter (Skolverket, 2018). LÄS MER

 5. 5. Barns upplevelser av delaktighet inom cancervård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Ekholm; Elin Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Barn; barncancer; upplevelse; delaktighet; barnets perspektiv; slutenvård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige överlever åttiofem procent av alla barn under femton år sin cancersjukdom. Utvecklingen av medicinsk teknik och behandlingar har bidragit till att allt fler barn överlever sjukdomen. LÄS MER