Sökning: "Barnfridsbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Barnfridsbrott.

 1. 1. "Från skuggan av våldet till rättssalens ljus. En studie av barnfridsbrottets styrkor och tillkortakommanden i förhållande till det brottsutsatta barnet "

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Kinnander; [2022-02-04]
  Nyckelord :Barnfridsbrott; Barnperspektiv; Barn i straffprocessen; Komma till tals; Barnförhör; Målsägande; Effektivitet; Ändamålsenlighet;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2021 infördes barnfridsbrottet. Lagen innebär att det numera är kriminaliserat att utsätta barn för att bevittna vissa typer av brott som begås av någon närstående till barnet mot en annan till barnet närstående person. LÄS MER

 2. 2. Barnfridsbrottet - ett illusoriskt skydd eller ett kraftfullt verktyg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Lundeén Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; barnfridsbrott; brott mellan närstående; barn; bevittna; uppleva.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnfridsbrottet i 4 § 3 kap. BrB är ett relativt nytt brott i svensk lagstiftning då det trädde i kraft 1 juli 2021. Lagstiftarens avsikt med bestämmelsen var att uppmärksamma barn som lever i miljöer där våld och andra brottsliga gärningar förekommer och låta deras röster höras genom hela den rättsliga processen. LÄS MER

 3. 3. Barnfridsbrott : Svårigheter i rättstillämpningen

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Filippa Nejman; [2022]
  Nyckelord :Barnfridsbrott; Barn som bevittnat våld; Barn som bevittnat våld mellan närstående; Barn som målsägande; Barnets straffrättsliga skydd; Barnrättsperspektiv; Barns skyddsvärda intresse;

  Sammanfattning : In July 2021 a new penal provision on violation of a child's integrity, was introduced in the Swedish legal system. The penalty provision is found in Chapter 4 of the Penal Code. It entails a special criminal responsibility for a person who commits a criminal act against a person close to them, when the act is witnessed by a child. LÄS MER

 4. 4. Barnfridsbrott : - stärkt skydd av barnets rättigheter?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Niaz Jafi; Alice Persson Carlén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Stärkt barnrätt med barnfridsbrottslagen? De upplevda effekterna i arbetet med barnavårdsärenden i koppling till den nya barnfridsbrottslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :Implementering; barnfridsbrott; socialt arbete; myndighetsarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Background: The effects of children witnessing violence in theirs close relationships are according to previous research very extensive and can in many cases have devastating and lifelong consequences for the children in their upcoming close relationships with other people. The Swedish legal system has in different ways tried to strengthen the rights of children who are victims of witnessing violence in their close relationships and this new “child peace” law is meant to act as a further strengthening of the children’s position in the eyes of the law. LÄS MER