Sökning: "bevisrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet bevisrätt.

 1. 1. Mellan okunskap och orätt – Rättsstridigt åtkommen bevisning i svensk straffrättskipning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tobias Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Processrätt; straffrätt; bevisrätt; rättvis rättegång; fri bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska straffprocessen bygger på principen om fri bevisprövning, enligt vilken det inte ska finnas några rättsliga begränsningar av vilken bevisning som får läggas fram eller normer för hur denna ska värderas. Principen omfattar även bevisning som åtkommits på ett sätt som strider mot någon lag eller rättighet. LÄS MER

 2. 2. Uppsåts- och bevisresonemang i mål om narkotikabruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Estman; [2021]
  Nyckelord :Narkotikabrott; Uppsåt; Bevisprövning; Straffrätt; Processrätt; Criminal law; Procedural law; Drug law; Bevisrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågor om uppsåt och bevisning tillhör en väsentlig del av straffrätten. Dessa frågor kan av allmänheten uppfattas som kontroversiell och ger inte sällan upphov till tidningsrubriker. I huvudsak kan detta anses gälla de grövre våldsbrotten. LÄS MER

 3. 3. Bevisning åtkommen genom provokation : En analys om när polisprovokation strider mot art. 6 EKMR, och dess konsekvens för brottmålet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Torgander; [2020]
  Nyckelord :processrätt; straffrätt; bevisning; provokation; EKMR; rätten till rättvis rättegång; polisprovokation; bevisrätt; art. 6 EKMR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det svenska kravet - en studie de lege feranda över beviskravet och bevisbördan i dispositiva tvistemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Birkaskog; [2020]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Bayesiansk metod; bevisrätt; beviskrav; bevisbörda; decision theory; Bayes teorem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discuss probability threshold and the burden of proof in dispositive litigation in Swedish law de lege feranda. The current evidentiary requirement in civil cases is considered to be proven or proven, which means a relatively high probability requirement. LÄS MER

 5. 5. Bevisvärdering av indiciebevisning - En kvalitativ rättsfallsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Fabri; [2020]
  Nyckelord :Bevisvärdering; indicier; indicium; indiciebevisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In December 2019, the police discovered a thermos bomb in an underground garage in Malmö. One of the suspects had previously been convicted of crimes similar to this and had connections to the Hells Angels motorcycle club. His DNA also matched DNA found on the cap of the thermos containing the explosive charge. LÄS MER