Sökning: "Test based learning"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade orden Test based learning.

 1. 1. Malignant Melanoma Classification with Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jakob Kisselgof; [2019]
  Nyckelord :Melanoma classification deep learning;

  Sammanfattning : Malignant melanoma is the deadliest form of skin cancer. If correctly diagnosed in time, the expected five-year survival rate can increase up to 97 %. Therefore, exploring various methods for early detection can contribute with tools which can be used to improve detection of disease and finally to make sure that help is given in time. LÄS MER

 2. 2. Region Proposal Based Object Detectors Integrated With an Extended Kalman Filter for a Robust Detect-Tracking Algorithm

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gabriel Khajo; [2019]
  Nyckelord :Object Detection; Extended Kalman Filter; Tracking;

  Sammanfattning : In this thesis we present a detect-tracking algorithm (see figure 3.1) that combines the detection robustness of static region proposal based object detectors, like the faster region convolutional neural network (R-CNN) and the region-based fully convolutional networks (R-FCN) model, with the tracking prediction strength of extended Kalman filters, by using, what we have called, a translating and non-rigid user input region of interest (RoI-) mapping. LÄS MER

 3. 3. Ansiktsigenkänning: Effekter av kort- och långtidsretention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Lindman; Moa Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Face-recognition; long-term retention; extraversion; sex differences; holistic processing; NEO-PI R; Ansiktsigenkänning; långtidsretention; extraversion; könsskillnader; holistiskt processande; NEO-PI R;

  Sammanfattning : Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. LÄS MER

 4. 4. Language Classification of Music Using Metadata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Linus Roxbergh; [2019]
  Nyckelord :Music; Metadata; Language; Classification; Machine Learning; Spotify; Multiclass; Feature Importance;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how metadata from Spotify could be used to identify the language of songs in a dataset containing nine languages. Features based on song name, album name, genre, regional popularity and vectors describing songs, playlists and users were analysed individually and in combination with each other in different classifiers. LÄS MER

 5. 5. Object Tracking Achieved by Implementing Predictive Methods with Static Object Detectors Trained on the Single Shot Detector Inception V2 Network

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Richard Dan William Barkman; [2019]
  Nyckelord :Supervised Machine Learning; Hyperparameter Optimisation; Convolutional Neural Networks; Lagrangian Mechanics; Predictive Methods;

  Sammanfattning : In this work, the possibility of realising object tracking by implementing predictive methods with static object detectors is explored. The static object detectors are obtained as models trained on a machine learning algorithm, or in other words, a deep neural network. LÄS MER