Sökning: "ordinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet ordinlärning.

 1. 1. Ordinlärning : En undersökning av några mekanismers inverkan på ordinlärning för elever i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Kling; Elinda Storck; [2020]
  Nyckelord :Phonotactic probability; neighbourhood density; vocabulary; working memory; phonological ability; phonological processing ability; Fonotaktisk sannolikhet; grannordstäthet; vokabulär; arbetsminne; fonologisk förmåga; fonologisk bearbetningsförmåga.;

  Sammanfattning : Ordinlärning är en viktig förutsättning för all kunskapsinhämtning. Som speciallärare träffar vi elever som behöver hjälp att utveckla sitt ordförråd och för att kunna ge bästa möjliga stöd behöver vi förstå mekanismerna bakom ordinlärning. LÄS MER

 2. 2. Mekanismer som påverkar vid ordinlärning - en komplex process : En experimentell studie i årskurs 1 kring påverkansfaktorerna fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Carina Svernlöv; Karin Thurfjell; [2020]
  Nyckelord :Word learning; vocabulary; phonotactic probability; neighbourhood density; phonological awareness; Ordinlärning; ordförråd; fonotaktisk sannolikhet; grannordstäthet; fonologisk medvetenhet;

  Sammanfattning : Ordförrådet är en central del i språkförståelsen. Forskning visar att svårigheter inom detta område kan leda till sämre förutsättningar att utvecklas kunskapsmässigt i skolan. Därför är det betydelsefullt att speciallärarens arbete är evidensbaserat för att främja och utveckla ordförrådet hos eleverna. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg som lärresurs - En nexusanalys av det digitala ordinlärningsverktyget Quizlet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hugo Wigbrand; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitalt verktyg; Historisk kropp; Interaktionsordning; Medierad diskursanalys; Nexusanalys; Ordinlärning; Situationens diskurser;

  Sammanfattning : I förevarande studie analyseras ett ordinlärningsexperiment i årskurs 7 med syftet att undersöka det digitala verktyget Quizlets potential för elever att lära sig spanska ord. Två likartade klasser fick använda sig av två olika ordinlärningsmetoder, digitalt via Quizlet respektive analogt med penna och papper. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av inlärningsstrategier vid ordinlärning. En studie om ordinlärning i svenska som andraspråk av ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Saadat Karimi; [2019-02-12]
  Nyckelord :ordinlärning; inlärningsstrategier; ordkunskap; akademiska ord; inre struktur; yttre struktur; abstrakta ord;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ordinlärning i svenska som andraspråk hos ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet (SI) vid en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Undersökningens fokus ligger på ordinlärningen och påverkan av inlärares ordinlärningsstrategier vid denna process. LÄS MER

 5. 5. Robust ordinlärningsundervisning i helklass : En interventionsstudie i åk 3 med fokus på elever i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Andreas Strindberg; Miriam Härgestam; [2019]
  Nyckelord :Ordinlärning; intensivträning; språklig sårbarhet; ordförråd; inkludering;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the effect of robust vocabulary instructions in grade three with focus on students with language vulnerability in a whole classroom situation. We compared the outcome of robust vocabulary instruction with direct instruction of word meanings. LÄS MER