Sökning: "ordinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet ordinlärning.

 1. 1. Det främmande ordet : Att arbeta med ordinlärning i det engelska språket i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Evelina Tivehag; [2020]
  Nyckelord :Vocabulary; vocabulary learning; vocabulary knowledge; contexts; receptive learning; productive learning; primary school; L2 learning.; Ordinlärning; ordkunskap; glosord; kontext; receptiv inlärning; produktiv inlärning; grundskolan; L2-inlärning.;

  Sammanfattning : Detta arbete hade syftet att undersöka hur det arbetas med ordinlärning i engelskundervisningen i den svenska grundskolan. Studien är baserad på intervjuer med syfte att undersöka lärares syn på ordinlärning och vilka metoder de finner mest gynnande för den långsiktiga inlärningen. LÄS MER

 2. 2. Oh, jag förstod allt : en analys av hur lättlästa nyheter fungerar för andraspråkstalare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Susanne Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur lättlästa nyheter på webbplatsen 8 sidor fungerar för personer med svenska som andraspråk. Målgruppen för lättlästa texter är stor och indelad i primära och sekundära målgrupper. Personer med svenska som andraspråk, i denna uppsats benämnda andraspråkstalare, tillhör den sekundära målgruppen. LÄS MER

 3. 3. Högläsning med dialog för elevers utveckling av ordförrådet : En kvalitativ studie om faktaboken som medierande verktyg i undervisning med fokus på ordinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thina Fritze; Kerstin Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :boksamtal; F-3-elever; faktabok; högläsning med dialog; ordförråd; ordinlärning;

  Sammanfattning : Elever har skillnader i ordförrådets storlek vid skolstart. Bristerna består om inga åtgärder genomförs. Ordförrådet är viktigt för god läsförmåga och för att ta till sig kunskap. LÄS MER

 4. 4. Ordinlärning : En undersökning av några mekanismers inverkan på ordinlärning för elever i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Kling; Elinda Storck; [2020]
  Nyckelord :Phonotactic probability; neighbourhood density; vocabulary; working memory; phonological ability; phonological processing ability; Fonotaktisk sannolikhet; grannordstäthet; vokabulär; arbetsminne; fonologisk förmåga; fonologisk bearbetningsförmåga.;

  Sammanfattning : Ordinlärning är en viktig förutsättning för all kunskapsinhämtning. Som speciallärare träffar vi elever som behöver hjälp att utveckla sitt ordförråd och för att kunna ge bästa möjliga stöd behöver vi förstå mekanismerna bakom ordinlärning. LÄS MER

 5. 5. Ordinlärning, vokabulär och arbetsminne : en studie av barn med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Hultqvist Widfors; [2020]
  Nyckelord :Special education; word learning; intellectual disabilities; vocabulary; working memory; neighbourhood density; phonological probability; special educational school; Specialpedagogik; ordinlärning; intellektuell funktionsnedsättning; vokabulär; arbetsminne; grannordstäthet; fonotaktisk sannolikhet; grundsärskola;

  Sammanfattning : I denna studie har jag administrerat ett ordinlärningstest och ett vokabulärtest för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning. Ordinlärningstestet är baserat på en svensk anpassning av Storkel, Armbrüster & Hogan (2006) engelska ordinlärningsparadigm. LÄS MER