Sökning: "språklig sårbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden språklig sårbarhet.

 1. 1. Perspektiv på språklig sårbarhet i övergången mellan förskola och skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jeanette Asserborn; Marie Flemming; [2021]
  Nyckelord :förebyggande arbetssätt; lärmiljö; relationellt förhållningssätt; språklig sårbarhet; övergångar;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Asserborn, Jeanette & Flemming, Marie (2021). Perspektiv på språklig sårbarhet i övergången mellan förskola och skola. Specialpedagogprogrammet, Fakulteten för lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Att sätta ord på orden : En studie kring elevers uppfattning om ordinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Annika Berg; Viviann Ljungsberg; [2021]
  Nyckelord :ordförråd; ordförrådsutveckling; The fourth grade slump; språklig sårbarhet; ordförrådsundervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how students in year 4, 5 and 6 describe their learning of new words. This study uses a qualitative method based on interviews with students, who have linguistic vulnerabilities, describing their thoughts about learning new words. LÄS MER

 3. 3. Hur ska man förstå det här? - En systematisk forskningsöversikt om framgångsfaktorer i arbetet med elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Vinka Arancibia Duran; [2020-08-12]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; Språklig störning; språklig sårbarhet; language impairment; framgångsfaktorer; language disorder;

  Sammanfattning : Att ha språkstörning innebär att man har en funktionsnedsättning där hjärnan uppfattar språk och språkljud på ett annorlunda sätt (Hjärnfonden, 2020). Det är en svår process för personer med en språkstörning att lära sig nya ord och dess betydelse men även hur olika språkvariationer och dialekter, så kallade idiom och spoonerismer, vilket betyder att man kastar om språkljuden för att få nya betydelse på samma ord, påverkar ordkunskapen och orddörrådets utveckling. LÄS MER

 4. 4. Visuellt stöd som stöttning för elever i språklig sårbarhet. : En enkätstudie om lärares användning på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Björn Eskilsson; Åsa Andersson; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; effects of visual aid; teaching; education; special needs teachers.; Digitala verktyg; effekter av visuellt stöd; lärande; utbildning; speciallärare.;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate teachers’ use of visual aid within the subject Swedish in schools and with a specific focus on their work with pupils in language vulnerability. We conducted a questionnaire study with 39 teachers who teach Swedish in primary school. LÄS MER

 5. 5. “Det allra viktigaste för att skapa en god språkmiljö, för ALLA barn, är bemötande.” : En kvalitativ studie med fokus på förskollärares erfarenheter av arbete med barn i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sanna Dahlgren; Helena Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Förskola; inkludering; kommunikativa stöttor; språkstörning; språklig sårbarhet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få kännedom om hur förskollärare beskriver att de arbetar för attinkludera barn som befinner sig i språklig sårbarhet. Studien tog sin utgångspunkt i densociokulturella teoribildningen. Genom en kvalitativ forskningsansats med fyra intervjuer viae-post besvarades studiens syfte. LÄS MER