Sökning: "Kristin Korkis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristin Korkis.

  1. 1. ”Regeringen skyndar på åtgärder mot gängkriminaliteten - En kritisk diskursanalys om hur media framställer förebyggande åtgärder mot gängkriminalitet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Majida Alisic; Kristin Korkis; [2024-02-14]
    Nyckelord :: Early interventions; gang crime; repressive measures; preventive measures; political ideology; opinion forming;

    Sammanfattning : Gang crime has increased significantly in Sweden over the past decade, deadly shootings are becoming more common. This led to the year 2022 being established as the deadliest year in Swedish crime statistics since the police began compiling national statistics on shootings. LÄS MER