Sökning: "gang crime"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden gang crime.

 1. 1. Trygghet i Tynnered: En kvalitativ studie om den upplevda tryggheten i Tynnered och inställning till säkerhetsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Malin Håkansson; [2021-06-09]
  Nyckelord :Safety; Security; Surveillance;

  Sammanfattning : “Trygghet i Tynnered” (Safety in Tynnered) is a qualitative study researching the how residents and professionals interprets the concepts of safety and security as well as their attitudes towards implemented, planned and suggested security measures. The research is conducted as a bachelor thesis for Global Studies at Gothenburg University. LÄS MER

 2. 2. ”Grovt kriminella har tagit stadsdelen i besittning” : En studie om hur nyhetsmedia belyser kriminalitet i fyra av Sveriges särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Romina Zojaji; Ida Dahlström; [2021]
  Nyckelord :Media; crime; vulnerable areas; Tensta; Gottsunda; Vivalla and Rosengård; Media; kriminalitet; utsatta områden; Tensta; Gottsunda; Vivalla och Rosengård;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur svenska media belyser kriminaliteten i fyra av Sveriges mest omtalade utsatta områden. Med hjälp av tre svenska nyhetstidningar, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen är syftet med denna studie att undersöka hur dessa belyser problematiken med kriminalitet i fyra geografiskt sett utplacerade områden i Sverige; Vivalla, Tensta, Gottsunda och Rosengård. LÄS MER

 3. 3. HUR STOR SKILLNAD ÄR DET MELLAN SVERIGE OCH DANMARKS HANDLINGSPLANER MOT GÄNGKRIMINALITET? : En kvalitativ jämförelse mellan 34-punktsprogrammet och Bandepakke III

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Susanna Lindblom; Jenny Stackhammar; Matilda Thomaeus Molin; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Denmark; gang crime; penal theory; 34-punktsprogrammet; Bandepakke III; Sverige; Danmark; gängkriminalitet; straffteori; 34-punktsprogrammet; Bandepakke III;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the similarities and differences in the Swedish and Danish action plans against gang crime, based on three kinds of penal theoretical reasoning, the principle of proportionality, general deterrence and specific deterrence. A qualitative content analysis combined with a comparative text analysis was implemented to compare the material. LÄS MER

 4. 4. From ‘Nordic Exceptionalism’ to ‘Swedish Expansionism’

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :John Lowe; [2021]
  Nyckelord :narrative criminology; Nordic exceptionalism; punishment; prisons; policing; political narratives; gangs; Social Sciences;

  Sammanfattning : The recent growth of the Swedish prison population and police force suggests a stark reversal from the small, rehabilitation oriented criminal justice system described in the “Nordic penal exceptionalism thesis.” This paper is based on a narrative analysis of documents published by the Government Offices of Sweden in the collection titled “A Safer Sweden” from 2013 to 2021. LÄS MER

 5. 5. Språkliga mediekonstruktioner av gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Gärdebring; [2021]
  Nyckelord :gängkriminalitet; diskurs; diskursteori; kritisk diskursanalys; gestaltning; media; ledare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Using van Dijks’ critical discourse analysis as a theoretical and methodological point of departure, this paper strives to analyze the ways in which gang-related crime is illustrated in the Swedish media. This study seeks to outline how the media portrays the problems, causes and proposed solutions of gang-related crime. LÄS MER