Sökning: "gang crime"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden gang crime.

 1. 1. ”Regeringen skyndar på åtgärder mot gängkriminaliteten - En kritisk diskursanalys om hur media framställer förebyggande åtgärder mot gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Majida Alisic; Kristin Korkis; [2024-02-14]
  Nyckelord :: Early interventions; gang crime; repressive measures; preventive measures; political ideology; opinion forming;

  Sammanfattning : Gang crime has increased significantly in Sweden over the past decade, deadly shootings are becoming more common. This led to the year 2022 being established as the deadliest year in Swedish crime statistics since the police began compiling national statistics on shootings. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVD TRYGGHET I EN TID AV ESKALERAT SKJUTVAPENVÅLD : En kvantitativ studie över betydelsen av storstadsområden och sociodemografiska egenskaper

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Jäderberg; Maja Palm; [2024]
  Nyckelord :gang violence; gun violence; metropolitan areas; perceived security; shootings; socio-demographics;

  Sammanfattning : Gun violence has increased significantly in Sweden in the past years. The purpose of this study is therefore to investigate whether the number of shootings has an impact on the residents' sense of perceived security in Sweden's metropolitan areas, with the control variables of the socio-demographic characteristics gender, age and education level. LÄS MER

 3. 3. Hjälper eller stjälper socialsekreterares inställningar till samverkan med polis det praktiska samarbetet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elsa Dahlgren; Emilia Glanz; [2024]
  Nyckelord :social services; police; gang crime; attitudes; collaboration; youth and children; Social Sciences;

  Sammanfattning : Gang crime, firearm violence, and the recruitment of children and youth have become increasingly visible in Sweden. Given the awareness of the negative impact of gang crime on society, it is of the utmost importance to address the issues it entails. LÄS MER

 4. 4. “Det är en äcklig verklighet som inspirerar min musik” : En netnografisk studie om gangsterrappens koppling till gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elisia Appo; Laura Youssefi; [2024]
  Nyckelord :Gang crime; Gangster rap; Youth; Social work; Youtube; Gängkriminalitet; Gangsterrap; Ungdomar; Socialt arbete; Youtube;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, genom en netnografisk undersökningsmetod, få en större inblick för hur gängrelaterade brott och den kriminella livsstilen porträtteras i musikgenren gangsterrap. Materialet som analyserats består av 25 låtar av fem olika svenska rapartister på den sociala medieplattformen Youtube. LÄS MER

 5. 5. Gängkriminalitet i medialt ljus – ”De har hotat mig med vapen" : En kvalitativ intervjustudie om journalisters arbete med och mediestudenters mottagande av nyheter kring gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sigge Öijer; William Faxius; [2024]
  Nyckelord :Public service; gängkriminalitet; mediestudenter; journalister; samhällsansvar;

  Sammanfattning : Abstract Author: William Faxius & Sigge ÖijerTitle: Gangs in the light of media – “They have threatened me with weapons” Location: Linnaeus UniversityLanguage: SwedishNumber of pages: 49 The aim of this study is twofold: firstly, we examine what journalists at Public service consider form their work regarding their reporting on gang criminality. Secondly, we examine what media students at the Linnaeus University in Kalmar consider what is important in their choise of news media and how they reflect on the reporting regarding gang criminality in 2023. LÄS MER