Sökning: "socialrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet socialrätt.

 1. 1. Lyssnar vi? - Barns rätt att komma till tals i LVU-processen i samband med fysisk och psykisk misshandel i hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludwig Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En central del av barnrättsperspektivet och barnets bästa är barn och ungas rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Denna rättighet är särskilt viktig i samband med vård enligt LVU eftersom det är en av de allra mest ingripande åtgärder som staten genom sociala myndigheter kan vidta. LÄS MER

 2. 2. Självbestämmande, medbestämmande, tvång - Vem bestämmer om barnets hälso- och sjukvård?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katja Åkerblom; [2019]
  Nyckelord :offentlig rätt; socialrätt; hälso- och sjukvårdsrätt; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning behandlar den komplexa relationen mellan barn, vårdnadshavare och samhälle när det kommer till barn i hälso- och sjukvården. I framställningen ställs frågan vem som egentligen bestämmer om barnets hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Vårdgaranti och tillgänglighet i svensk hälso- och sjukvård

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Gustafsson Opdal; Max Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Socialrätt; vårdgaranti;

  Sammanfattning : Vårdgarantin utgör en hörnsten inom hälso- och sjukvården och är en viktig del för att tillgodose att det allmänna kan ge goda förutsättningar för hälsa. Vårdgarantin är en garanti för att erbjuda hälso- och sjukvård till en patient inom en viss tidsgräns, och återfinns i 9:1 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). LÄS MER

 4. 4. Kommunalrättslig delegation : Bakgrund, utveckling och aktuella frågor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Daniel Hedenbo; [2018]
  Nyckelord :kommunalrätt; delegation; socialrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "[...] är därmed skyldig att flytta genast" - En undersökning av barnets rätt i vräkningsförfarandet utifrån sårbarhetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Socialrätt; social and welfare law; critical legal studies; Martha Fineman; sårbarhetsteori; vräkning; avhysning; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vräkning är en av de mest ingripande åtgärder och traumatiserande upplevelser som någon, särskilt ett barn, kan vara med om. Under 2017 vräktes enligt Kronofogdemyndighetens statistik 392 barn och hyresskulder utgör den vanligaste orsaken till att en barnfamilj avhyses. LÄS MER