Sökning: "socialrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet socialrätt.

 1. 1. Avskiljningar på SiS ungdomshem - En utredning i förhållande till barn och ungas fri- och rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Gröön; [2021]
  Nyckelord :Socialrätt; Statens institutionsstyrelse; SiS; Avskiljning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : SiS ungdomshem är institutioner där barn och ungdomar som är i behov av särskild tillsyn placeras, vilket till största del sker med stöd av LVU. Många av de unga på SiS ungdomshem har impulsivt temperament, psykiska och psykosomatiska besvär samt kan vara utåtagerande. LÄS MER

 2. 2. Arbetslöshets- och företagarbegreppen inom arbetsmarknadspolitiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Haglund-Börjesson; [2021]
  Nyckelord :Socialrätt; förvaltningsrätt; arbetsmarknadspolitik; arbetsmarknadspolitisk verksamhet; arbetslöshetsförsäkring; företagare; arbetslös; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är begreppen arbetslös och företagare, samt deras förhållande till varandra, inte närmre definierat i författning. Detta trots att en individs arbetslöshet ofta är ett krav för att få del av stöd och insatser inom denna verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Vårdbehov eller straffbehov? En kritisk analys av straffsystemets möjligheter och hinder för psykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Thörn; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; socialrätt; straffansvar; allvarlig psykisk störning; vårdbehov; uppsåtsbrist; medvetenhetskravet; uppsåt; medvetenhet; psykiatrisk vård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan år 1965 finns i svensk lag inte längre någon särbehandling vad gäller straffansvar för gärningspersoner som agerat vid eller lider av atypiska sinnestillstånd. Lagstiftningen är istället utformad på det sättet att en särbehandling sker vid påföljdsvalet där det föreligger en presumtion för annan påföljd än fängelse. LÄS MER

 4. 4. Lagligt men omöjligt? Sexarbetarnas paradox - en kritisk analys av de juridiska förutsättningarna för sexarbetare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Bergman Larsson; [2020]
  Nyckelord :associationsrätt; skatterätt; socialrätt; sexarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexhandel förekommer i alla kulturer och samhällen. Trots det har detta område visat sig vara nästintill omöjligt att på ett oproblematiskt vis integrera i länders lagstiftning. En konvergent lagstiftning mellan olika områden är grundläggande för att ett lands rättssystem ska fungera. LÄS MER

 5. 5. Föräldraansvar och barns rätt till assistansersättning - en undersökning av bedömningen av föräldraansvaret vid assistansersättning till barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Birgitta Völlo; [2020]
  Nyckelord :Assistansersättning; Föräldraansvar; Rättssäkerhet; Mänskliga Rättigheter; Barnkonventionen; Barn; SFB; Personlig assistans; Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to personal assistance was an innovative form of care introduced through LSS and the provisions on assistance allowance for disabled persons. Concerning children, personal assistance has been crucial for the right for children with disabilities to live and grow up in the family household. LÄS MER