Sökning: "socialrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade ordet socialrätt.

 1. 1. Socialt nedbrytande beteende – eller ett dubbelt normsystem? En kritisk diskursanalys av könsroller och hur självdestruktivt sex framställs vid tillämpning av 3 § LVU på förvaltningsrättsnivå

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ida Skahlman; [2023]
  Nyckelord :Socialrätt; 3 § LVU; tvångsvård; social and welfare law; Diskursanalys; Självdestruktivt sex; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Självskadebeteende är ett alltmer vanligt förekommande fenomen bland unga och vård är i många fall essentiellt för att lindra problemet. Självskadebeteende kan uttrycka sig på olika vis, bland annat genom att den unge medvetet utsätter sig för riskfyllda sexuella situationer. LÄS MER

 2. 2. Rättssäker och könsneutral bedömning? -en empirisk undersökning av rekvisitet 'annat socialt nedbrytande beteende'

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktoria Sjöstrand; [2023]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Socialrätt; LVU; socialt nedbrytande beteende ; rättssäkerhet; genusperspektiv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kan tvångsvård beredas antingen grundat på de förutsättningar som ges under miljöfallen i 2 § LVU, eller de förutsättningar som är kopplade till den unges eget beteende under 3 § LVU. I fokus för uppsatsen ligger ’annat socialt nedbrytande beteende'; ett av de rekvisit där vård kan beredas grundat på den unges eget beteende. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstlagen i ett förändrande skede – En analys av förslaget om insatser utan föregående individuell behovsprövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Kulle; [2023]
  Nyckelord :Socialrätt; offentlig rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har under lång tid haft ett skyddsnät för att kunna bistå individer som inte kunnat klara sig själva. Dagens socialtjänstlag (2001:453) (SoL) bygger på 1980 års socialtjänstreform och därtill hörande anda och principer. LÄS MER

 4. 4. En stärkt aborträtt? – En rättslig analys av livsduglighetsbegreppet i dagens abortlagstiftning – Vilka fördelar och nackdelar finns med en grundlagsskyddad aborträtt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Linder; [2023]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; rättsvetenskap; law; medicinsk rätt; health law; abort; abortion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The subject of abortion has long been a controversial issue consisting of diffi-cult legal and ethical questions. In 2021, Poland introduced new restrictive laws which severely restricts women’s right to abortion. The verdict from the Supreme Court of the United States in the case of Dobbs v. Jackson in 2022 overturned the verdict of Roe v. LÄS MER

 5. 5. Sexuella riskbeteenden och destruktiva sexuella miljöer inom ramen för 3 § LVU - En rättsfallsstudie samt en undersökning av barn och ungas normbrytande sexualitet och sexuella utsatthet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellinor Hasselgren; [2023]
  Nyckelord :socialrätt; tvångsvård; LVU; sexualitet; sexuella risktaganden; sex mot ersättning; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children and young people can, motivated by their own sexual risk behaviors, sexual vulnerability and stays in destructive sexual environments, be taken into care with the support of the law (1990:52) Care of Young Per-sons (Special Provisions). The essay aims to investigate which risk behaviors and risk environments that are included under the 3 § prerequisite of “other socially destructive behavior”. LÄS MER