Sökning: "rättsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1427 uppsatser innehållade ordet rättsvetenskap.

 1. 1. Bortom näthat. Om det digitala våldet mot kvinnor och behovet av förändrad begreppsapparat och lagstiftning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Stjärnehag; [2021-08-11]
  Nyckelord :Digitalt våld; Mäns våld mot kvinnor; Våldets kontinuum; Feministisk våldsteori; ; Straffrätt; Rättsvetenskap; Genusrättsvetenskap; Materialitetsteori; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största, mest gränsöverskridande problemen i världen och linje med att vi lever i en alltmer digitaliserad värld har internet har kommit att bli ytterligare en arena för våldet. En majoritet av världens unga kvinnor har utsatts för någon typ av digitalt våld och det finns ingen indikation på att utvecklingen är på väg att avstanna. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 3. 3. Måttfullhetskravet – Hur förändrades bedömningen efter reformen i konsumentkreditlagen 2018?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :André Blomquist; [2021]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; rättsvetenskap; Law; Marknadsföringsrätt; Måttfullhetskravet; Transaktionstest; marknadsföringslag; Konsumentkreditlag; marknadsföringslagen; konsumentkreditlagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I budgetpropositionen 2016 konstaterade regeringen att det fanns en förhöjd risk på konsumentkreditmarknaden för att konsumenter att hamna i överskuldsättning. En rad åtgärder föreslog varav en av dem innebar införskaffandet av ett måttfullhetskrav vid marknadsföring av konsumentkrediter. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Artists on consumer's behavior : A study on how artists influences on consumer's purchasing behavior in latin  countries

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Redovisning, Marknadsföring, SCM, Informatik och Rättsvetenskap; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Miguel Angel Serrano Manchón; [2021]
  Nyckelord :Influencer marketing; Consumer’s Behavior; Viral Marketing; Latin Countries; Purchasing Behavior; Latin music; Marketing de influenciadores; comportamiento del consumidor; marketing viral; países latinos; comportamiento de compra; música latina;

  Sammanfattning : Background: We currently live in a time when consumers trust more on social media and less on traditional advertising as a source of information for their purchasing decisions. Social media and traditional advertising must be integrated somehow so that marketers can communicate more effectively with their target market. LÄS MER

 5. 5. Krav på styrkt identitet för familjeåterförening – En rättsvetenskaplig studie av kravet på styrkt identitet i förhållande till rätten till respekt för familjelivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gry Sachs; [2021]
  Nyckelord :rättsvetenskap en. law ; migrationsrätt; anknytning; mänskliga rättigheter; rätten till familjeliv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppehållstillstånd i Sverige kan ges bl.a. på grund av familjeanknytning. Ett av de grundläggande kraven för att uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning ska beviljas är kravet på styrkt identitet. LÄS MER