Sökning: "rättsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1525 uppsatser innehållade ordet rättsvetenskap.

 1. 1. Utomobligatoriska skadeståndsanspråk mot avtalsparts avtalspart

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Lovisa Sjöstedt; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den befogade oron : Det ideella skadeståndet vid överträdelse av artikel 8 i Europakonventionen och det så kallade PFAS-målet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Siri Olsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barnfridsbrott - ett stärkt skydd eller inte? : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av utredningsarbetet med barn som bevittnat våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Mikaela Carlström; Maja Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :barnfridsbrott; barn som bevittnat våld i nära relation; utredningsarbete; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrati.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning lagändringen om barnfridsbrott har påverkat socialsekreterares utredningsarbete av barn och unga, hur socialsekreterarna upplever sitt handlingsutrymme med barn som bevittnat våld i nära relation samt om socialsekreterarna upplever några förbättringsmöjligheter inom arbetet. Fyra socialsekreterare verksamma inom utredning av barn och unga intervjuades. LÄS MER

 4. 4. POLISSTUDENTERS UPPFATTNINGAR OM PARTNERVÅLD : En kvantitativ studie om hur manliga och kvinnliga polisstudenter uppfattar offrets trovärdighet och partnervålds allvarlighetsgrad beroende av offrets kön

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Amanda Karlsson; Caroline Lidberg; Johanna Joo; [2023]
  Nyckelord :Partnervåld; könsskillnader; polisstudenter; uppfattningar; trovärdighet; allvarlighetsgrad;

  Sammanfattning : Studien har undersökt skillnader i manliga och kvinnliga polisstudenters uppfattningar gällande partnervålds offrets trovärdighet och partnervåldets allvarlighetsgrad samt om det är beroende av offrets kön. En enkätundersökning bestående av två vinjetter genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Artbrottsinstitutet : En kritisk granskning av brottslighetens art som skäl för fängelsestraff

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Rojan Arikan; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER