Sökning: "rättsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1413 uppsatser innehållade ordet rättsvetenskap.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Svensk vattenkraft och införandet av moderna miljövillkor

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mimmi Ahlström; [2020]
  Nyckelord :Vattenkraft; moderna miljövillkor; miljörätt; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Water is the most important natural resource for mankind’s survival and it’s a resource that must be protected for current and coming generations. Legal instruments have been used to assure preservation of these resources and one of these instruments is the water framework directive 2000/60/EG which is deployed to secure water resources inside the European Union. LÄS MER

 3. 3. Jordbruksarrende

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Raattamaa; [2020]
  Nyckelord :Arrende; Jordbruksarrende; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : I arbetet har bestämmelserna om jordbruksarrende analyserats i syfte att fastställa jordbrukarens alternativ av arrende och när och varför arrendeformen används. Svar på de ställda frågorna har erhållits genom studier av doktrin, lagstiftning, lagkommentarer och praxis. LÄS MER

 4. 4. Rätt subjekt? - En undersökning av rättssubjektet och rättssubjektiviteten med utgångspunkt i Visa Kurkis the bundle theory of legal personhood

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Hermansson; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; rättsvetenskap; law; Kurki; rättssubjekt; rättssubjektivitet; legal person; legal personhood; Te Awa Tupua; Whanganui; staten; kommunerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The past decades new kinds of entities have been recognised as legal persons. This global development in law have led to an increased academic interest in the concepts of legal person and legal personhood and what it is that defines these concepts. LÄS MER

 5. 5. Civil olydnad - En rättsfilosofisk diskussion om legitimitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Izabell Zaza; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; rättsvetenskap; law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines how civil disobedience can be justified based on an argument of a higher moral law in a representative democracy. The method used to answer this question derives from a discourse analysis method together with a critical perspective on the law. LÄS MER