Sökning: "grupparbete"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade ordet grupparbete.

 1. 1. Utvecklingen av elevers läsförståelse i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Izabelle Erdin; Kajsa Thorlund Brönmark; [2020]
  Nyckelord :Grundskola; grupparbete; lärpar; läsförståelse; strukturerad grupp;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikts syfte är att bidra med ökad kunskap om hur elevers läsförståelse kan påverkas av arbete i grupp i grundskolan. Frågeställningen vi utgått från är följande: Hur kan elevers läsförståelse utvecklas av arbete i grupp? En systematisk informationssökning av vetenskapliga artiklar skedde i både nationella och internationella databaser med inriktning på utbildning. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande inom matematisk problemlösning i tidiga skolår : En intervjustudie om lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Lovisa Freidenvall; Caroline Öhman; [2020]
  Nyckelord :Lärarsyn; kooperativt lärande; grupparbete; samarbete; problemlösning; matematikundervisning; lägre skolår;

  Sammanfattning : Vi har i detta produktionsarbete undersökt hur lärare i den svenska skolverksamheten i årskurs F-3 uppfattar och arbetar med kooperativt lärande inom problemlösning i matematik. Likaså har vi undersökt vilka utmaningar som kan förekomma genom denna typ av undervisningsmetod. LÄS MER

 3. 3. För- och nackdelar med vanligt förekommande undervisningsformer i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ali Arez; Bano Mariam; [2020]
  Nyckelord :Arbetssätt; Enskilt arbete; Grundskolan; Grupparbete; Katederundervisning; Matematikundervisning; Undervisningsmetoder; Undervisningsformer;

  Sammanfattning : I den här kunskapsöversikten presenteras tre undervisningsmetoder, katederundervisning, enskilt arbete och grupparbete som förekommer regelbundet på våra verksamhetsförlagda utbildningsskolor. Vårt syfte är att ta reda på vad forskning har att säga kring dessa metoder i förhållande till matematikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Kan du hålla när jag sågar?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonathan Eriksson; Pontus Valtersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En grundläggande del i en lärares uppdrag är att skapa förutsättningar som frambringar det bästa hos eleven. Det fordrar att läraren har kunskap om vad det finns för olika arbetsmetoder att använda sig av i sin undervisning, samt hur dessa verkar. I slöjdundervisningen förkommer arbetsmetoden grupparbete i låg utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Samtalet är så mycket mer än bara samtal! : Förutsättningar för lärande i olika arbetsformer och sittordningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kristian Krogius; David Odelind; [2020]
  Nyckelord :sittordning; individuellt arbete; grupparbete; ämnesrelaterat; icke-ämnesrelaterat ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap kring lärarens arbete med helklassundervisning, sittordning och samtal. Studien utgick från den sociokulturella teorin, där tyngdpunkten ligger på att lärande sker i samtal med andra. Undersökningen är i grunden en kvantitativ studie av lärarens tidsanvändning och samtal i klassrummet. LÄS MER