Sökning: "Micro services"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Micro services.

 1. 1. Integrering av vertikala växtväggar i stadsmiljö : En studie för att stärka stadens ekosystemtjänster

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Isabella Ståhl; Rebecka Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Vertical vegetation; Living walls; Green facades; Ecosystems; Ecosystem services; Urban environment; Sustainable cities; Vertikala växtväggar; Levande väggar; Gröna fasader; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Stadsmiljö; Hållbara städer;

  Sammanfattning : Syfte: För att skapa väl fungerade städer som främjar mångfaldigt liv påstår C/O City (2017) att ekosystemtjänster måste implementeras. En ökad befolkning och förtätning har lett till bristande grönstruktur i urbana miljöer. Detta påverkar miljön och social-ekologin negativt. LÄS MER

 2. 2. ”Man ska vara medveten om vilken makt man har” : En studie om socialarbetares syn på makt och maktrelationer inom socialtjänsten i relation till yrkesrollen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Saga Molteberg Lundén; [2021]
  Nyckelord :power; power relations; social workers; authorities; therapists; makt; maktrelationer; socialarbetare; myndighetsutövare; behandlare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med utgångspunkt i socialarbetares erfarenheter undersöka synen på och medvetenhet om makt i form av maktutövning och maktrelationer gentemot klienter. Vidare undersöktes om detta skiljer sig beroende på om socialarbetaren har en myndighetsutövande eller en behandlande roll och vilka arbetsuppgifter de utför. LÄS MER

 3. 3. Enhancing Dynamic Capabilities through Organizational Leadership amid COVID-19 Disruption : A case study of a Social Innovation Housing Project in Sweden

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Megan Penhoet; Kathrine Widerberg Andersen; [2021]
  Nyckelord :dynamic capabilities; social innovation; strategic shared leadership; innovation culture; pandemic; social sustainability;

  Sammanfattning : This thesis examines dynamic capabilities and leadership in a Swedish social sustainability-oriented housing project during the unprecedented 2020-2021 COVID-19 business disruption. It employs a descriptive case study approach, investigating the organization’s ability to innovate in the face of the pandemic. LÄS MER

 4. 4. Modernisering av mjukvaruarkitektur för äldre mjukvarusystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Farah Saffo; Basma Saeed; [2021]
  Nyckelord :Legacy system; system architecture; software architecture; monolith; SOA; REST; micro services; re-architecting; refactorization; system replacement; Äldre system; systemarkitektur; mjukvaruarkitektur; monolit; SOA; REST; mikro-tjänster; re-architecting; refaktorisering; systemersättning;

  Sammanfattning : Flera företag använder sig än idag av mjukvarusystem som är uppbyggda med äldre mjukvaruarkitektur som den monolitiska. Ett av dessa företag är Consid vars personalsystem är uppbyggt med det utdaterade ramverket klassisk ASP och där användargränssnitt samt logik kan direkt kommunicera med varandra. LÄS MER

 5. 5. Joystick Radar Control : Implementing joystick control of a radar rig using single board micro-controllers by emulating generic mouse and keyboard commands

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Christopher Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :single board micro-controllers; joystick; USB; Universal Serial Bus; SPI; Serial Peripheral Interface; Arduino;

  Sammanfattning : The Swedish Defence Materiel Administration provides tests and evaluations of military Aircrafts and their systems as well as provide services in connection with military exercises. Testing aircraft against a radar antenna and training crews with this radar is part of that offering. LÄS MER