Sökning: "Socialrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet Socialrätt.

 1. 1. Vårdbehov eller straffbehov? En kritisk analys av straffsystemets möjligheter och hinder för psykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Thörn; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; socialrätt; straffansvar; allvarlig psykisk störning; vårdbehov; uppsåtsbrist; medvetenhetskravet; uppsåt; medvetenhet; psykiatrisk vård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan år 1965 finns i svensk lag inte längre någon särbehandling vad gäller straffansvar för gärningspersoner som agerat vid eller lider av atypiska sinnestillstånd. Lagstiftningen är istället utformad på det sättet att en särbehandling sker vid påföljdsvalet där det föreligger en presumtion för annan påföljd än fängelse. LÄS MER

 2. 2. Lagligt men omöjligt? Sexarbetarnas paradox - en kritisk analys av de juridiska förutsättningarna för sexarbetare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Bergman Larsson; [2020]
  Nyckelord :associationsrätt; skatterätt; socialrätt; sexarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexhandel förekommer i alla kulturer och samhällen. Trots det har detta område visat sig vara nästintill omöjligt att på ett oproblematiskt vis integrera i länders lagstiftning. En konvergent lagstiftning mellan olika områden är grundläggande för att ett lands rättssystem ska fungera. LÄS MER

 3. 3. Föräldraansvar och barns rätt till assistansersättning - en undersökning av bedömningen av föräldraansvaret vid assistansersättning till barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Birgitta Völlo; [2020]
  Nyckelord :Assistansersättning; Föräldraansvar; Rättssäkerhet; Mänskliga Rättigheter; Barnkonventionen; Barn; SFB; Personlig assistans; Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to personal assistance was an innovative form of care introduced through LSS and the provisions on assistance allowance for disabled persons. Concerning children, personal assistance has been crucial for the right for children with disabilities to live and grow up in the family household. LÄS MER

 4. 4. Häktning eller betryggande övervakning? En principiell fråga beträffande unga lagöverträdare som spänner över flera rättsområden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Lindström; [2020]
  Nyckelord :Straffprocessrätt; socialrätt; betryggande övervakning; synnerliga skäl; unga lagöverträdare.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. LVU-stigen – Barnets bästa i fråga om återförening eller vårdnadsöverflyttning i samband med upphörande av vård enligt LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Nicolaides; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; familjerätt; socialrätt; återförening; LVU; vårdnadsöverflyttning; upphörande av vård; intressekonflikt; rätten till familjeliv; barnets bästa.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige skakades i början av år 2020 av nyheten att en treårig flicka hade hittats avliden i sitt hem. Flickan hade knappt ett år tidigare återförenats med sin familj efter att ha varit placerad i familjehem för vård enligt LVU sedan strax efter födseln. Samtidigt hade barnkonventionen precis blivit svensk lag. LÄS MER