Sökning: "Socialrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet Socialrätt.

 1. 1. Kommunalrättslig delegation : Bakgrund, utveckling och aktuella frågor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Daniel Hedenbo; [2018]
  Nyckelord :kommunalrätt; delegation; socialrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "[...] är därmed skyldig att flytta genast" - En undersökning av barnets rätt i vräkningsförfarandet utifrån sårbarhetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Socialrätt; social and welfare law; critical legal studies; Martha Fineman; sårbarhetsteori; vräkning; avhysning; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vräkning är en av de mest ingripande åtgärder och traumatiserande upplevelser som någon, särskilt ett barn, kan vara med om. Under 2017 vräktes enligt Kronofogdemyndighetens statistik 392 barn och hyresskulder utgör den vanligaste orsaken till att en barnfamilj avhyses. LÄS MER

 3. 3. Föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna-Therese Melén; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; socialrätt; personlig assistans; föräldraansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personlig assistans infördes som stödinsats för personer med funktionshinder 1994. Insatsen är av stor betydelse både för den enskilde och anhöriga. På senare tid har två rättsfall lett till att flera personer fått sin assistans indragen eller fått avslag på ansökan om personlig assistans. LÄS MER

 4. 4. Framtidsfullmakt - Möjligheter till och begränsningar av självbestämmande inför framtida kognitiva nedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Celia Englund; [2018]
  Nyckelord :framtidsfullmakt; ställföreträdarskap; civilrätt; familjerätt; socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar lagen (2017:310) om framtidsfullmakter, dess bakgrund, innehåll och verkningar. Institutet framtidsfullmakt är tänkt att stärka den enskildes möjligheter att styra över sin framtid i fall av försämrad mental kapacitet. LÄS MER

 5. 5. Ställföreträdarens roll i LVU-processen - En rättslig analys av barnrättsperspektivets inverkan på utvecklingen av ställföreträdarens roll igår, idag och imorgon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellinor Book; [2018]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; socialrätt; tvångsvård; ställföreträdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate the development of the role as the legal representative of the child within the judicial process concerning The Care of Young Persons (Special Provisions) Act (LVU). The thesis will in this matter clarify the child’s prospect to exercise his or her right within this judicial process. LÄS MER