Sökning: "Familjerätt"

Visar resultat 1 - 5 av 556 uppsatser innehållade ordet Familjerätt.

 1. 1. I eftervåldets grepp : En kvalitativ studie om mödrars möjlighet att frigöra sig från våldsutövande fäder efter separation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lisa Jonsmeden; Beatrice Jarl Steinmetz; [2024]
  Nyckelord :Eftervåld; familjerätt; gemensam vårdnad; umgängesrätt; mödrar; separationsvåld; socialt arbete; våld i nära relation;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to gain a deeper understanding of how socialworkers perceive that visitation rights and joint custody affects the mothers exposure to violence and the possibility to liberate themselves from post-separation violence. The essay also aims to understand the underlying mechanisms that hinders their process towards liberation. LÄS MER

 2. 2. Om konfliktlösning vid vårdnadstvister, särskilt om fokuset på att nå en samförståndslösning till varje pris

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmy Rylander; [2023-03-08]
  Nyckelord :Vårdnad; Vårdnadstvist; Familjerätten; Medling; Socialtjänsten; Konflikt och försoning; Samförståndslösning; Familjerätt; Samarbetssamtal; Kompromiss; Skilsmässa;

  Sammanfattning : Oaktat konfliktnivån mellan föräldrar som genomgår en separation måste frågor som rör vårdnaden om barn lösas. Den familjerättsliga regleringen präglas av tanken att barn mår bäst av att föräldrarnas konflikt inte blir föremål för en domstolsprocess. LÄS MER

 3. 3. Framtidsfullmakter - Ett ofullständigt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Schlyter; [2023]
  Nyckelord :familjerätt; framtidsfullmakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar den svenska regleringen för framtidsfullmakter. Uppsatsen har ett fokus på möjlig praktisk problematik vid författandet och nyttjandet av dessa. LÄS MER

 4. 4. Äktenskapets oundvikliga upplösning - betydelsen av att planera inför framtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Holm Stenbeck; [2023]
  Nyckelord :familjerätt; ekonomisk familjerätt; bodelning; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med äktenskapet följer en ekonomisk gemenskap mellan makar i form av giftorätt. När äktenskapet upphör, genom död eller skilsmässa, ska den ekonomiska gemenskapen makarna emellan upplösas. Avtalsfriheten mellan makar är omfattande. LÄS MER

 5. 5. Att ärva, eller att bli arvlös : En analys av efterlevande makes arv med fri förfoganderätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maja Sund; [2023]
  Nyckelord :Familjerätt; Arv; Arvsrätt; Fri förfoganderätt; Efterarv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER