Sökning: "barnets bästa"

Visar resultat 1 - 5 av 1153 uppsatser innehållade orden barnets bästa.

 1. 1. Från äldst till yngst. Pedagogers uppfattningar om överlämningar från förskola till förskoleklass.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Hansson; Marina Källman; Johanna Svensson; [2024-02-27]
  Nyckelord :Handlingsplan; förskola; förskoleklass; Kommunikation; samverkan; övergång; överlämning och överlämningsetiskt förhållningsätt; ;

  Sammanfattning : Vid en övergång är en samsyn mellan pedagoger central, där kommunikation och samverkan är grundläggande. I styrdokument beskrivs vad förskola och förskoleklass förväntas sträva efter i övergången mellan förskola och förskoleklass. LÄS MER

 2. 2. Avsaknaden av ett barnrättsperspektiv? - Om barnrättsperspektivet i tvister som rör vårdnad och umgänge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Andersson; [2024-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen är baserad på kritisk teori och tar avstamp i den rapport som presenterades av FN:s barnrättskommitté i februari 2023. Med grund i rapporten undersöks barnrättsperspektivet i tvister rörande vårdnad av barn samt umgänge med barn. LÄS MER

 3. 3. Ungdomsfängelser vs. barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Line Skaugrud Landevik; [2024-02-16]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; Ungdomsfängelse; Sluten ungdomsvård; Ungdomspåföljder; Straffrättslig särbehandling; Kriminalvården; Statens institutionsstyrelse; Barnets bästa; Barnkonventionen; SOU 2023:44;

  Sammanfattning : Gängkriminaliteten är idag ett av de mest väldebatterade ämnena i svensk media och nästintill dagligen nås vi av nyheter som vittnar om nya skjutningar och sprängningar med förödande konsekvenser. Barns inblandning i den organiserade brottsligheten har gått från att vara ett begränsat samhällsproblem kopplat till specifika geografiska platser och individer, till att idag utgöra ett betydande samhällsproblem. LÄS MER

 4. 4. "När barn misstänks för brott; om de utökade möjligheterna till att väcka bevistalan och ett eventuellt  införande av ungdomskriminalitetsnämnder ur ett barnrättsligt perspektiv "

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Carlsson; [2024-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras Sveriges hantering av barn under straffmyndighetsåldern som misstänks för brott. De åtgärder som behandlas är dels lagändringen från den 1 juli 2023 beträffande utökade möjligheter att väcka bevistalan, dels ett eventuellt införande av ungdomskriminalitetsnämnder liknande sådana som nyligen inrättats i Danmark och som för närvarande är föremål för en statlig utredning. LÄS MER

 5. 5. ”För barnets bästa och vår trygghet” : En enkätstudie om vårdnadshavares perspektiv på samverkan mellan hem och förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikaela Haugen; [2024]
  Nyckelord :Phenomenography; preschool; collaboration; guardian; Fenomenografi; förskola; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om samverkan mellan hem och förskola ur vårdnadshavares perspektiv. I studien lyfts vårdnadshavares uppfattningar kring samverkan mellan hem och förskola fram. Studiens metod utgår från både det kvantitativa och det kvalitativa fältet och består av en enkät med både öppna och slutna frågor. LÄS MER