Sökning: "barnets bästa"

Visar resultat 1 - 5 av 1033 uppsatser innehållade orden barnets bästa.

 1. 1. Föräldraskap hos adopterade föräldrar : Adoption som en livslång process

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Merveille Mukanya; Sofi Ahmad Pour Kermanshahi; [2023]
  Nyckelord :Adoption; Transnational Adoptees; Parenting; Identity development; Attachment.; Adoption; Internationella adoptioner; Föräldraskap; Identitetsutveckling; Anknytning;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om adoption utifrån identitet och anknytning och fokuserar på hur föräldraskap påverkas av dessa faktorer. Syftet är att undersöka hur internationellt adopterade vuxna upplever sitt föräldraskap och hur detta påverkas i förhållande till identitetsutveckling och anknytning. LÄS MER

 2. 2. Familjerättssekreterares dilemman: En kvalitativ studie om familjerättssekreterares arbete med kvinnor som utsätts för våld av män efter separation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Saga Bladh; Isabella Barjosef; [2023]
  Nyckelord :Subsequent violence; family law secretaries; child custody cases; domestic violence; institutional logics; best interest of the child; gender theory; accounts Eftervåld; våld efter separation; familjerättssekreterare; familjerätten; vårdnadstvister; våld i nära relationer; instutionella logiker; barnets bästa; genusteori; accounts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Domestic violence is an extensive social problem that family law secretaries are familiar with. Yet there seems to be a blindness and ignorance to subsequent violence that is not established within the practice as a matter of course and is not given any decisive importance in family law secretaries' assessments. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas utgången av en vårdnadstvist när det föreligger samarbetssvårigheter på grund av våld i nära relation? : En studie om domstolens rättstillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Aitman; [2023]
  Nyckelord :juridik; våld i nära relation; vårdnad; vårdnadstvist;

  Sammanfattning : Mer än 30 procent av alla familjer i Sverige står för vårdnadshavare som separerat och därmed inte längre utgör en kärnfamilj. År 2021 avgjordes 6066 tvistemål rörande vårdnad av barn (inklusive mål rörande boende och umgänge), vilket visar på att vårdnadshavarna i många fall inte kan lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge på egen hand utan behöver tvista om det i domstol. LÄS MER

 4. 4. Skyddsgrunder för ensamkommande barn : - en rättsvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Aleyna Yildiz Cirik; Hanin Tawfik; [2023]
  Nyckelord :unaccompanied children; the best interests of the child; the Convention on the Rights of the Child; protection criteria; refugee status; children’s rights; asylum seekers; asylum process for children; parental code; Aliens act; ECHR; human rights; age assessment; residence permit; Migration Board; Social Welfare Board; migration law. ; ensamkommande barn; barnets bästa; Barnkonventionen; skyddsgrunder; flyktingstatus; barns rättigheter; asylsökande; asylprocess för barn; föräldrabalken; utlänningslagen; EKMR; mänskliga rättigheter; åldersbedömning; uppehållstillstånd; Migrationsverket; Socialnämnden; migrationsrätt.;

  Sammanfattning : With the increase in unaccompanied children in 2015, it has become common to discuss the legal status of unaccompanied children. By the Swedish law persons under the age of 18 are considered to be minors and therefore have no ability to make decisions in personal matters with legally binding effects. LÄS MER

 5. 5. Maktspelet innanför rättens dörrar - En kvalitativ studie om avgörandet om barnets bästa i samband med ett tvångsomhändertagande enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Michaela Rosenqvist; Louise Falkensten; [2023]
  Nyckelord :Best interest of the child; Power; Discourse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how the different parties in court judgments motivate the “best interest of the child” and how the power relations between the parties appear in conjunction with the LVU process. The method chosen for this study was qualitative discourse analysis of six different LVU cases from the administrative court and the administrative court of appeal in Sweden between 2018 and 2022. LÄS MER