Sökning: "Handlingsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 619 uppsatser innehållade ordet Handlingsplan.

 1. 1. HÅLLBARHET INOM TEXTILINDUSTRIN :

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Winberg; [2023-03-20]
  Nyckelord :Hållbarhet; Handlingsplan; Fast fashion; Europeiska Unionen; EU; Cirkulär textil; Cirkulär ekonomi; Sustainability; fashion Industry;

  Sammanfattning : This study examines circular economy and sustainability work in the textile industry. The two main questions for the study are how Swedish fashion brands relates to EU’s action plan for circular economy and what challenges and opportunities there are with implementing circular economy. LÄS MER

 2. 2. Dragkampen mellan hållbarhet och kortsiktig lönsamhet : En studie om hur börsnoterade industriföretag ställer om mot en cirkulär affärsmodell utifrån ett styrningsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Matilda Johansson; Agnes Lundvall; [2023]
  Nyckelord :sustainable development; circular economy; circular business models; circular activities; sustainability management control; management control; 3R-framework; MCS as a package; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; cirkulära aktiviteter; hållbarhetsstyrning; traditionell styrning; 3R-ramverket; paket av styrsystem;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med rådande klimatförändringar förväntas företag ta större ansvar för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. I linje med detta har EU utvecklat en handlingsplan för omställningen till en cirkulär ekonomi för att bidra till hållbar utveckling. Detta kräver att företag ställer om mot cirkulära affärsmodeller. LÄS MER

 3. 3. "Vi bryr oss" : En processutvärdering av det drogpreventiva arbetet på gymnasieskolan Knut Hahn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Wilma Björn; Ida Björkman; Elin Klevmarken; [2023]
  Nyckelord :Drug prevention; Drug test; Cooperation; Evaluation; School; Drogprevention; Drogtest; Samverkan; Skola; Utvärdering;

  Sammanfattning : Ungdomars droganvändning utgör ett samhällsproblem som kan medföra allvarliga konsekvenser för både individen och samhället i stort. Att arbeta drogpreventivt med ungdomar är således en prioriterad fråga på nationell nivå och skolan framhålls inneha en viktig roll i det förebyggande arbetet. LÄS MER

 4. 4. Liberalfeministisk analys av Afghanistans Nationella Handlingsplan för Resolution 1325

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Morsal Aimal; [2023]
  Nyckelord :Resolution1325; Afghanistan; Liberalfeminism; kvinnor; fred- och säkerhetsagendan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Methods for local energy and climate planning : A Case stuudy on the Urban Community of Dunkirk

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sacha Thibault; [2023]
  Nyckelord :Energy transition - Climate and energy policy - Renewable energy - Decision-Support Tools - Local authorities; Energiomställning - Klimat- och energipolitik - Förnybar energi - Verktyg för beslutsstöd - Lokala myndigheter;

  Sammanfattning : Energy management concerns were raised in France after the oil crisis in the 1970s. From then, the local actors developed policies to better control the energy production and consumption on the territories. Climate considerations and the need to limit greenhouse gases (GHG) emissions were then added to these energy issues in the early 2000s. LÄS MER