Sökning: "Handlingsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade ordet Handlingsplan.

 1. 1. VAR FINNS DE ETISKA ÖVERVÄGANDENA I UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I SVERIGE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Markus Esbjörnsson; [2020-03-09]
  Nyckelord :etik; etiska överväganden; etiska dilemman; hållbar utveckling; utbildning för hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka ifall utveckling av förmågan att göra etiska överväganden inkluderas i dokument kopplade till processen utbildning för hållbar utveckling i grundskolan i Sverige.Teori: Undersökningen utgår ifrån teorin att förmågan att kunna göra etiska överväganden är en förutsättning för hållbar utveckling och att utveckling av denna förmåga bör vara inkluderad i utbildning för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Strategi för hållbar utveckling på Åkerströms Björbo AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Amanda Friberg; Vendela Notlöv; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den växande medvetenheten om behov av hållbar utveckling har väckt intresse hos små och medelstora företag att göra ändring i sin verksamhet. Syftet med rapporten är att undersöka hur ett medelstort företag är förberett med att upprätta ett hållbarhetsarbete med avseende på företagets nuläge, samt undersöka vilka fördelar arbetet med hållbar utveckling ger företaget. LÄS MER

 3. 3. Handlingsplaner relaterade till särskild begåvning i skolan : En totalpopulationsundersökning av Sveriges kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Fanny Mossberg; Ann-Mari Paldán Wikström; [2020]
  Nyckelord :handlingsplan; ledning och stimulans; särbegåvning; särskild begåvning; totalpopulationsundersökning;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen ska elever som lätt når de mål som ska uppnås ges ledning och stimulans att nå längre och utvecklas i enlighet med sin fulla potential. Syftet med studien var att kartlägga i vilken utsträckning handlingsplaner för särskilt begåvade elever förekommer i Sveriges samtliga kommuner samt att beskriva och analysera innehållet i dessa handlingsplaner. LÄS MER

 4. 4. Problematisk skolfrånvaro - En kvalitativ studie baserad på hur skolan arbetar med elever som slutar gå till skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Larsson; [2020]
  Nyckelord :Grundskolans högstadieelever; Inkludering; Problematisk skolfrånvaro; Psykisk ohälsa; Systemteori;

  Sammanfattning : Empirin summeras genom att hävda att psykisk ohälsa är det största skälet till att elever isolerar sig från skolan och detta kan grunda sig i djupgående familjerelaterade problem där eleven har utvecklat sin psykiska ohälsa av de slitningar och negativa följder som kan medföljas av en skilsmässa. När elevens frånvaro blir större och större, är det svårt att återvända på grund av att eleven halkat efter i skolarbetet och det blir även kämpigt att möta klasskamraters frågor. LÄS MER

 5. 5. Feminisering av Försvarsmakten? : En idealtypsanalys av Försvarsmaktens jämställdhetsintegrering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nellie Jonasson; [2020]
  Nyckelord :feminization; ideal type analysis; norms; Försvarsmakten; feminisering; idealtypsanalys; normer;

  Sammanfattning : The military has always been viewed as something very masculine. In order to evolve as an institution, Försvarsmakten, as with many institutions, need to keep up with current norms and changes to gender equality and implement these in the structure of the institution. LÄS MER