Sökning: "Triage"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet Triage.

 1. 1. Triage på akutmottagningen – en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter & strategier samt faktorer som påverkar processen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erina Nilsson; Mathilda Roos; [2022-01-19]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Erfarenhet; Triage; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en akutmottagning bedrevs akutsjukvård och omhändertagande för patienter som inkommit på egen hand eller via ambulans. Bedömning och behandling utövades av olika sjukvårdsprofessioner där bland annat sjuksköterskor hade en central roll i första bedömningen. LÄS MER

 2. 2. Telefontriage inom svensk smådjurssjukvård : en enkätstudie om strategier och standardiserade protokoll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Wikström; [2022]
  Nyckelord :bedömning; beslutshjälpmedel; djursjukvård; erfarenhet; humanvård; patientsäkerhet; rekommendation; råd; standardisering; stöd; triageprotokoll; utbildning; yrkeskategorier;

  Sammanfattning : Telefontriage är en komplex arbetsuppgift som syftar till att ge patienter vård i rätt tid och att effektivisera flödet på akutmottagningen. Inom humanvården används ofta standardiserade protokoll för telefontriage som ett komplement till personalens egen kunskap och erfarenhet. LÄS MER

 3. 3. Vuxna patienters upplevelser av triageprocessen på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ida Henriksson; Sandra Mineur Hokkanen; [2022]
  Nyckelord :Emergency department; Information; Communication; Patient experiences; Triage; Akutmottagning; Information; Kommunikation; Patientupplevelser; Triage;

  Sammanfattning : Akutsjukvård bedrivs dygnet runt och finns tillgängligt när patienterna är i behov av det. Att behöva söka vård akut kan hos patienten skapa olika känslor så som oro eller nervositet. Dessa känslor kan också öka i samband med att patienterna saknar förståelse för triageprocessen. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av besök på akutmottagning : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Keen; Minna Skantz; [2022]
  Nyckelord :Communication; Emergency department; Patient experience; Patient satisfaction; Treatment; Akutmottagning; Bemötande; Kommunikation; Patientens upplevelse; Patienttillfredsställande;

  Sammanfattning : Bakgrund   Huvuduppdraget för akutmottagningar är att ta emot och stabilisera patienter som är i behov av omedelbart medicinskt omhändertagande. Patienter förväntar sig en snabb process med korta genomströmningstider och ställer allt högre krav på hälso- och sjukvården och att den ska vara tillgänglig när behovet för vård uppstår (Region Stockholm, 2013). LÄS MER

 5. 5. Crowding på akutmottagning och påverkan på omvårdnaden

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ann-Cathrin Leviné Ericson; Johanna Yrjölä-Kuortti; [2022]
  Nyckelord :Emergency room; Crowding; Missed care and nursing indicators; Akutmottagning; Crowding; Missad omvårdnad och omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Crowding på akutmottagningar är ett problem som pågått under flera år och som kan leda till ökade omvårdnadsåtgärder till patienter som stannar kvar på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Många av dessa patienter är gamla och sköra och med ett stort omvårdnadsbehov. LÄS MER